Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Rozstrzygnięcie II konkursu w ramach przedsięwzięcia GO_GLOBAL.PL

30-09-2013

„Innowacyjna, energooszczędna technologia budowy domów”, „innowacyjne algorytmy cyfrowych oznaczeń ilości kwasów nukleinowych”, „innowacyjne katalizatory metatezy olefin do zastosowania w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym” czy też „serwis pozwalający dowolnemu użytkownikowi zamienić swój dysk w chmurze w platformę e-commerce do sprzedaży plików” takie m.in. projekty doczekają się wsparcia dzięki rozstrzygniętemu II konkursowi w ramach pilotażowego przedsięwzięcia GO_GLOBAL.PL Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych.


Rozstrzygnięty dziś konkurs jest już drugim, który wspiera komercjalizację wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm innowacyjnych na rynkach światowych. W związku z powyższym przekazujemy do Państwa wiadomości listę rankingową wniosków utworzoną na podstawie wyników oceny merytorycznej, przeprowadzonej przez niezależnych ekspertów zgodnie z Regulaminem II konkursu.


W konkursie złożono 55 wniosków o dofinansowanie, z których 52 zostały skierowane do oceny merytorycznej. 22 wnioski zostały zarekomendowane do wsparcia a wśród nich znalazło się 13 wniosków, które wezmą udział w programach akceleracyjnych Partnerów Centrum.


UWAGA: Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. Na podstawie Listy rankingowej będą wydawane decyzje Dyrektora NCBR w sprawie przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych. Pragniemy również poinformować, iż przyczyny odmowy przyznania finansowania będą wskazane w uzasadnieniach ww. decyzji, które zostaną wysłane Wnioskodawcom pocztą tradycyjną.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito