Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Dokumenty do pobrania

drukuj
A A A

Dokumentacja programu GO_GLOBAL.PL Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm

 

1.       GO_GLOBAL.PL OPIS PROGRAMU


2.       REGULAMIN II KONKURSU


1)      Definicja wysokiej i średnio-wysokiej techniki wg Eurostatu

2)      Katalog kosztów kwalifikowanych

3)      Wniosek o finansowanie

 


4)      Wykaz załączników do wniosku

5)      Karta oceny formalnej

6)      Karta oceny merytorycznej I stopnia


7)      Karta oceny merytorycznej II stopnia


8)      Umowa o wykonanie i finansowanie projektu

9)      Wykaz załączników do umowy

 

10)    Weksel wraz z deklaracją wekslową

 

11)    Wniosek o wprowadzenie zmian w projekcie

 

3.       PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW DLA PROGRAMU GO_GLOBAL.PL

 

4.       HIGH-TECHNOLOGY AND KNOWLEDGE BASED SERVICES

 

5.       GENERATOR WNIOSKÓW

 

6.       DOKUMENTY DO ROZLICZENIA PROJEKTU

         

          1)    Wzór wniosku o płatność

          2)    Raport końcowy w części A

          3)    Dane na potrzeby ewaluacji
          4)    Raport końcowy część B
          6)    Instrukcja wypełniania raportu
 
 

 

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito