Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Informacje

drukuj
A A A

Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego projektów dla podmiotów przeprowadzających audyt

15-04-2014

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju mając na względzie dbałość o przekazywane na realizację projektów B+R środki publiczne oraz pomoc Wykonawcom w prawidłowym dopełnieniu obowiązków opracowało wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego projektów dla podmiotów przeprowadzających audyt. Dokument zawiera rekomendacje NCBR w odniesieniu do części finansowej audytu przeprowadzanego zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. 2011 nr 207 poz. 1237; zwane dalej w komunikacie „Rozporządzeniem”).


Zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie projektów oraz zgodnie z Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) projekty, w których całkowita wartość dofinansowania przekracza 2 mln zł podlegają obowiązkowemu audytowi zewnętrznemu. Audyt musi zostać przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami prawa (zgodnie z Rozporządzeniem).


Biorąc pod uwagę fakt, że zgodnie z aktualnie wdrażanym systemem finansowania projektów audyt zewnętrzny projektu będzie równoznaczny z weryfikacją kwalifikowalności kosztów w projekcie, Centrum położyło nacisk na jakość przekazywanych sprawozdań.


Prosimy o zapoznanie się z załączonym materiałem zarówno przez Wykonawców projektów zobowiązanych do przeprowadzenia audytu jak również przez jednostki audytujące projekty.
 

Pliki do pobrania

wytyczne_do_audytu.pdf wytyczne_do_audytu.pdf

Jeśli dokument wyświetla się nieprawidłowo należy przed odczytem zapisać go na dysku komputera lub skorzystać z przeglądarki Google Chrome

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito