Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Informacje

drukuj
A A A

Nowy wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu

22-11-2016
Szanowni Państwo,
 
informujemy, że opracowany został nowy wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu (Umowa), mający zastosowanie do programów krajowych i międzynarodowych. Nowy wzór Umowy będzie miał zastosowanie do wszystkich umów zawieranych po dacie zamieszczenia Umowy na stronie www.ncbr.gov.pl.
 
Szczegółowe warunki realizacji projektu określone zostały w Warunkach ogólnych realizacji projektu (Warunki ogólne), stanowiących integralną część Umowy. Zmiana postanowień Warunków ogólnych, nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
 
Jedyną wiążącą treścią Warunków ogólnych jest dokument zamieszczony na stronie www.ncbr.gov.pl, a wszelkie rozbieżności interpretacyjne dotyczące treści wersji Warunków ogólnych będą rozstrzygane w oparciu o ich brzmienie zamieszczone na ww. stronie. Warunki ogólne wchodzą w życie z dniem zamieszczenia ich na stronie www.ncbr.gov.pl, z mocą obowiązującą od daty zawarcia Umowy. Każda zmiana brzmienia Warunków ogólnych wchodzi w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie www.ncbr.gov.pl.
 

Pliki do pobrania

weksel_wraz_z_deklaracja_wekslowa.docx weksel_wraz_z_deklaracja_wekslowa.docx

Weksel wraz z deklaracją wekslową

wzor_umowy.docx wzor_umowy.docx

Wzór umowy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito