Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

IniTech

drukuj
A A A

Program IniTech ma na celu nawiązanie i pogłębienie współpracy naukowo-technicznej pomiędzy polskimi jednostkami naukowymi, a przedsiębiorstwami prowadzącej do opracowania nowych produktów i technologii o wysokim potencjale innowacyjnym i wdrożeniowym. Program był skierowany do:

 

  • przedsiębiorców (w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. ustanawiającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu, Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008),
  • jednostek naukowych nie będących przedsiębiorcami,
  • konsorcjów naukowo-przemysłowych.

 

Wynikiem projektów mają być innowacyjne technologie, bądź produkty nakierowane na zastosowanie w gospodarce.


Nabór wniosków zakończył się 15.07.2009 r. W ramach konkursu dofinansowanie przyznano 74 projektom, z których podpisano 69 umów o dofinansowanie. Aktualnie trwa monitoring projektów realizowanych w ramach Programu.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito