Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Ewaluacja Programu Innotech

19-05-2016

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przystąpiło do ewaluacji Programu Innotech obejmującej wnioskodawców pierwszego i drugiego konkursu przeprowadzonego w ramach Programu. Ocenę skuteczności Programu prowadzi na zlecenie NCBR Bank Światowy.

 
Głównym celem badania jest ocena efektów wsparcia oraz wypracowanie użytecznych rekomendacji dla przyszłych programów NCBR. Wyniki badania z jednej strony mają dostarczyć informacji o rezultatach projektów realizowanych w ramach Innotechu, z drugiej zaś powinny zapewnić wnioski i rekomendacje użyteczne przy projektowaniu przyszłych interwencji pozwalających na poprawę skuteczności działań w przyszłości.
 
Elementem ewaluacji jest badanie ankietowe z podmiotami, które aplikowały o wsparcie. Badanie będzie trwało od maja do lipca 2016 r., a ankieta jest realizowana przez firmę GfK Sp. z o.o., której pracownicy skontaktują się z wybranymi wnioskodawcami Programu Innotech w celu przeprowadzenia wywiadu face to face.
Zwracamy się do wszystkich wnioskodawców Programu z prośbą o współpracę z badaczami firmy GfK Sp. z o.o., polegającą na spotkaniu z ankieterem i na udzieleniu odpowiedzi na pytania z kwestionariusza. Zagadnienia poruszane w czasie ankiet będą dotyczyły Państwa opinii na temat współpracy w ramach konsorcjum, efektów projektów, prowadzenia prac B+R oraz ich komercjalizacji.
 
Dziękując z góry za wzięcie udziału w badaniu pragnę podkreślić, że tylko przy Państwa aktywnej współpracy możliwe będzie pozyskanie rzetelnej wiedzy niezbędnej do planowania i poprawy przyszłych działań NCBR w obszarze badań i rozwoju oraz innowacyjności, a także wypracowanie rozwiązań służących usprawnieniu funkcjonowania programów Centrum oraz podniesienia ich efektywności i skuteczności.
 
Pragnę również zapewnić, że pozyskane w czasie ankiety informacje zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby niniejszego badania. Ankieterzy i członkowie zespołu będą kierować się zasadą poufności, zaś wszelkie pozyskane dane zostaną wykorzystane w sposób zapewniający zachowanie anonimowości uczestnikom badania.
 
W przypadku wątpliwości wszelkich informacji na temat przedmiotowej ewaluacji udzielają:
  • ze strony firm GfK: p. Elżbieta Marczewska (, tel. 502196 063)
  • ze strony NCBR: p. Emilia Nasiłowska (; tel. 22 39 07 430)
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito