Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

INNOTECH

11-10-2011

Informacja dla Wnioskodawców będących dużymi przedsiębiorcami (dotyczy także członków konsorcjów)


Informujemy, że zgodnie z wyjaśnieniami Komisji Europejskiej z dnia 20 września 2011 r. dotyczącymi sposobu weryfikowania efektu zachęty w stosunku do dużych przedsiębiorców, duży przedsiębiorca wnioskujący o otrzymanie pomocy publicznej zobowiązany jest do:


1. sporządzenia, w formie dokumentu wewnętrznego, analizy wykonalności projektu lub działań objętych pomocą na wypadek otrzymania pomocy oraz bez jej udziału;


2. przesłania ww. dokumentu wewnętrznego do NCBiR w celu weryfikacji wiarygodności analizy i wystąpienia efektu zachęty.


W związku z powyższą interpretacją KE informujemy, że Wnioskodawcy, którzy po zakończeniu procedury oceny wniosków uzyskają decyzję o dofinansowaniu projektu w I Konkursie Programu INNOTECH, zobowiązani będą do przedstawienia ww. analizy przed zawarciem Umowy o dofinansowanie.
Informacja dla Wnioskodawców będących dużymi przedsiębiorcami (dotyczy także członków konsorcjów)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito