Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

I Konkurs w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE – wyniki oceny merytorycznej

04-10-2013

Szanowni Państwo,
w związku z zakończeniem oceny merytorycznej w ramach I Konkursu Programu INNOWACJE SPOŁECZNE przekazujemy do Państwa wiadomości listy rankingowe wniosków zaopiniowanych pozytywnie i negatywnie.


Decyzją Dyrektora Centrum rekomendowane do dofinansowania są wszystkie wnioski zaopiniowane pozytywnie.


Decyzje Dyrektora Centrum o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania zostaną przesłane Wnioskodawcom drogą pocztową.

Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem Konkursu, w przypadku zastrzeżeń zgłoszonych przez ekspertów dot. zasadności kosztów Projektu wskazanych w ocenie merytorycznej Wniosku, co do którego Dyrektor Centrum podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania, Centrum przed podpisaniem umowy o wykonanie i finansowanie Projektu, przeprowadza z Wnioskodawcą negocjacje, w wyniku których ustalana jest ostateczna kwota przyznanego dofinansowania oraz kosztorys Projektu. W przypadku wniosków, co do których wskazano zastrzeżenia odnośnie zasadności kosztów, do Wnioskodawców (Liderów konsorcjów) zostaną wysłane pisma z propozycją kwoty dofinansowania.

Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem Konkursu treść recenzji dotycząca oceny merytorycznej Wniosku może zostać udostępniona Wnioskodawcy po zakończeniu procedury konkursowej, na jego wniosek i przy zachowaniu zasady anonimowości osób dokonujących oceny merytorycznej.


Pliki do pobrania:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito