Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Dokumenty do pobrania

drukuj
A A A

Dokumenty dotyczące realizacji projektu:

 

1. Wzór wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie

2. Wzór aneksu

3. Wzory wybranych załączników

4. Wzór wniosku o płatność

a. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

5. Wzór raportu rocznego

6. Wzór raportu po zakończeniu fazy badawczej

8. Wzór raportu końcowego

a. Wzór raportu końcowego - część A

b. Wzór raportu końcowego - część B

c. Wzór raportu - tabela dot. wskaźników

d. Załącznik nr 1 do raportu końcowego - część B

e. Instrukcja wypełniania raportu końcowego (dot. części B)

 

Dokumenty Konkursowe:

 

1. Opis Programu

2. Regulamin I Konkursu

3. Wzór wniosku o dofinansowanie (Załącznik nr 2 do Regulaminu)

 4. Wzór umowy (Załącznik nr 9 do Regulaminu)

 5. Przewodnik po kwalifikowalności kosztów

 6. Załącznik do przewodnika po kwalifikowalności kosztów

 7. Karta oceny merytorycznej - nowy dokument

Załączniki do Wniosku o dofinansowanie:

 

  1. Oświadczenie łączne
  2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
  3. Instrukcja do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
  4. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą
  5. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
  6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis


Dokumenty dodatkowe:

 

  1. Informacja dotycząca efektu zachęty (analizy porównawczej)
  2. Elementy umowy konsorcjum - nowy dokument
  3. Interpretacja dot. podziału praw własności intelektualnej - nowy dokument

Materiały ze szkolenia dotyczącego programu Innowacje Społeczne

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito