Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Program LIDER – rozstrzygnięcie II Konkursu

13-04-2011
Uprzejmie informujemy, że II konkurs w ramach Programu LIDER został rozstrzygnięty.

Dyrektor Centrum, prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski, w oparciu o wynik dwuetapowej oceny merytorycznej oraz rekomendacje Zespołu Ekspertów ds. oceny wniosków dla II Konkursu w ramach Programu LIDER, podjął decyzję o finansowaniu 36 wniosków na łączną kwotę finansowania 33136747,9 zł.

Wnioski, które uzyskały finansowanie w II Konkursie w ramach Programu LIDER.


Imię i Nazwisko Wnioskodawcy

Jednostka goszcząca

Projekt

Kwota finansowania

Robert Daniel Bogdanowicz

Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Domieszkowane struktury nanodiamentowe do zastosowań w sensoryce elektrochemicznej

504850

Sebastian Marcin Borucki

Politechnika Opolska; Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Ocena stanu technicznego transformatorów na podstawie analizy zarejestrowanych sygnałów wibroakustycznych

963000

Grzegorz Cholewiński

Politechnika Gdańska; Wydział Chemiczny

Synteza i badania aktywności biologicznej nowych analogów kwasu mykofenolowego

504060

Justyna Cybulska

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN

Nowy teksturotwórczy dodatek do żywności na bazie odpadowych surowców przemysłu owocowo-warzywnego

1000000

Maciej Dems

Politechnika Łódzka; Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 

Model jednomodowego lasera VCSEL opartego na kryształach fotonicznych o dużej mocy i stabilnej polaryzacji promieniowania

971062

Paweł Dobrzyń

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

Tkankowo-specyficzna inhibicja ekspresji genów SCD1 i SCD4 - nowe podejście do terapii i prewencji niewydolności mięśnia sercowego związanej z otyłością

1000000

Jerzy Domżał

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie; Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

Implementacja rutera realizującego koncepcję Flow-Aware Networking

756010

Krzysztof Zygmunt Dragan

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Mechanicznej I Robotyki

Opracowanie systemu monitorowania stanu technicznego samolotu PZL - ORLIK TC II w oparciu o wieloprzetwornikową sieć czujników PZT

932650

Bartłomiej Dyniewicz

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Ochrona budynków metodą adaptacyjnego tłumienia drgań wywołanych pojazdami szynowymi z wykorzystaniem materiałów inteligentnych

955000

Magdalena Frąc

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN

Opracowanie innowacyjnego biopreparatu do optymalizacji procesu fermentacji metanowej odpadów organicznych

960000

Mariusz Stanisław Grinholc

Uniwersytet Gdański; Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed

Nanobiotechnologia jako innowacyjne podejście w leczeniu zakażeń ran oparzeniowych

950000

Krzysztof Hinc

Gdański Uniwersytet Medyczny, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed

Rekombinowane endospory Bacillus subtilis jako jadalna szczepionka przeciw zakażeniom Clostridium difficile

893750

Piotr Zbigniew Jankowski

Instytut Chemii Przemysłowej im Prof. Ignacego Mościckiego

Opracowanie podstaw technologii produkcji poliestrowych materiałów powłokowych o zredukowanej ilości szkodliwych rozpuszczalników organicznych sieciowanych fotochemicznie

960000

Grzegorz Paweł Jasiński

Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

Wieloczujnikowy system pomiaru zanieczyszczeń powietrza

996469

Michał Jan Kalita

Politechnika Warszawska; Wydział Chemiczny

Bateria litowa z ENancjomerycznie ORGanizowanym, stałym ELektrolitem polimerowym

951625

Mateusz Kozioł

Główny Instytut Górnictwa

Optymalizacja konstrukcji ścianki łopaty wentylatora przemysłowego wytwarzanej metodą infuzji próżniowej

774600

Krzysztof Kutak

Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN

Matrix Elements and Exclusive Parton Densities for Large Hadron Collider

1000000

Tomasz Arkadiusz Łabuz

Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk o Ziemi

Rozmieszenie i morfodynamika środowiska wydm przednich i fluktuacje roślinności- bioróżnorodne siedlisko polskiego wybrzeża

700000

Arkadiusz Krzysztof Małek

Politechnika Lubelska; Wydział Mechaniczny

Badania i rozwój sterowania energooszczędnym elektrolizerem PEM pracującym w podwyższonej temperaturze

992573,9

Mateusz Olaf Mazur

Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

Implementacja i korekcja metod pomiaru charakterystyk antenowych w strefie bliskiej

952000

Jakub Michalski

Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Materiałowej

Opracowanie ekologicznej technologii wytwarzania odlewniczych form ceramicznych do odlewania precyzyjnego łopatek turbin silników lotniczych z nadstopów niklu

1000000

Joanna Niedziółka-Jönsson

Instytut Chemii Fizycznej PAN

Molekularnie elektrowdrukowana cienka warstwa zol-żelowa do detekcji wirusów

999488

Karolina Olga Nurzyńska

Główny Instytut Górnictwa

Wizualizacja rozwoju kawerny w procesach podziemnego zgazowania węgla kamiennego

845500

Wojciech Michał Pacuski

Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki

Mikrownęki dla żółtej optoelektorniki

999000

Beata Paczosa-Bator

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Zminiaturyzowane systemy czujników elektrochemicznych do badań gospodarki wodno-elektrolitowej i transportu substancji farmakologicznych w próbkach biologicznych oraz oceny stanu środowiska

888400

Grzegorz Pastuszak

Politechnika Warszawska; Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Architektury Sprzętowe dla Wieloźródłowego Audiowizualnego Kodowania Czasu Rzeczywistego

997824

Artur Piotr Podhorodecki

Politechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Synteza Nanokryształów Półprzewodnikowych Domieszkowanych Lantanowcami do Zastosowań w Bio-Nano Medycynie

998000

Krzysztof Pyrć

Uniwersytet Jagielloński; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Terapia przeciwnowotworowa: otrzymanie nowego onkolitycznego wektora wirusowego

1000000

Marcin Sarzyński

Instytut Wysokich Ciśnień PAN

Kształtowanie przestrzenne struktur AlGaInN jako klucz do nowych generacji przyrządów optoelektronicznych

992200

Karol Seweryn

Centrum Badań Kosmicznych PAN

Opracowanie i budowa prototypu manipulatora satelitarnego jako kluczowego elementu orbitalnych systemów serwisujących

943000

Katarzyna Starowicz-Bubak

Instytut Farmakologii PAN

Interakcja pomiędzy endokanabinoidami i endowaniloidami jako nowy cel terapeutyczny w bólu neuropatycznym

989000

Wojciech Kazimierz Strzałka

Uniwersytet Jagielloński; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Poszukiwanie nowoczesnego leku przeciwnowotworowego opartego na inhibitorach białka PCNA

1000000

Paweł Śliwiński

Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny

Nowe opracowanie hydraulicznych maszyn satelitowych do napędów z cieczami ekologicznymi oraz z cieczami niepalnymi

996261

Mateusz Jakub Śmietana

Politechnika Warszawska; Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Nanowarstwowe czujniki światłowodowe do biodiagnostyki cieczy

896500

Krzysztof Wincza

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica  w Krakowie; Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

Miniaturowe zintegrowane urządzenia radarowe do zastosowań przemysłowych oraz w radarach antykolizyjnych

989000

Mariusz Zdrojek

Politechnika Warszawska; Wydział Fizyki

Nowe Nanoprzyrządy Elektroniczne do zastosowań w Fotowoltaice

884925

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito