Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Archiwum

drukuj
A A A

Program LIDER – rozstrzygnięcie III Konkursu

03-07-2012

Uprzejmie informujemy, że III konkurs w ramach Programu LIDER został rozstrzygnięty.

Dyrektor Centrum, prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski, na podstawie list rankingowych sporządzonych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, podjął decyzję o finansowaniu 38 wniosków na łączną kwotę finansowania 40 179 986,00 zł

 

Projekty finansowane w III Konkursie w ramach Programu LIDER

 

Lp. LIDER Jednostka goszcząca Tytuł projektu Wysokość dofinansowania
1 Łukasz Karol Albrecht Politechnika Łódzka
Wydział Chemiczny
Nowe biomimetyczne katalizatory i technologie w syntezie asymetrycznej 1 181 050,00 zł
2 Maciej Bajerlein Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. Opracowanie narzędzia doboru i konfiguracji oraz strategii sterowania napędów konwencjonalnych i hybrydowych wybranych  środków transportu ze szczególnym uwzględnieniem alternatywnych źródeł energii 1 176 220,00 zł
3 Marcin Banach Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Inzynierii i Technologii Chemicznej
Synteza oraz zastosowania innowacyjnych nanomateriałów o właściwościach antymikrobiologicznych 1 089 900,00 zł
4 Rafał Dalewski Politechnika Warszawska
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Autonomiczny układ do mechanicznego zapylania roślin 1 171 850,00 zł
5 Sławomir Ertman Politechnika Warszawska
Wydział Fizyki
Przestrajalne włókna optyczne do potencjalnych zastosowań w urządzeniach optoelektorniki światłowodowej i czujnikach 1 113 200,00 zł
6 Adam Gąska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Mechaniczny
Metoda oceny dokładności pomiarów współrzędnościowych realizowanych w warunkach przemysłowych wykonywana w trybie on-line 1 200 000,00 zł
7 Andrzej Gessner Politechnika Poznańska
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
System selektywnego doboru komponentów w montażu obrabiarek 752 215,00 zł
8 Grzegorz Górecki Politechnika Łódzka
Wydział Mechaniczny
Intensyfikacja procesów wymiany ciepła w bezpośrednim otoczeniu rurek ciepła i ich zastosowanie w innowacyjnym wymienniku ciepła – badania przy zastosowaniu metody PIV 1 176 805,00 zł
9 Filip Granek Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Elastyczne polimerowe ogniwa słoneczne z ulepszoną długookresową stabilnością 1 200 000,00 zł
10 Krzysztof Grochla Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN Optymalizacja i Równoważenie Obciążenia w Sieciach Bezprzewodowych Nowej Generacji 1 199 335,00 zł
11 Justyna Gromadzka Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny
Opracowanie nowych procedur analitycznych umożliwiających oznaczenie 3-MCPD i 1,3-DCP w olejach i tłuszczach spożywczych w laboratoriach przemysłowych 1 200 000,00 zł
12 Katarzyna Grzyb Uniwersytet Gdański
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed
Nowe rekombinowane glikoproteiny E1E2 oraz cząstki wiruso-podobne jako szczepionki przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C (HCV) 823 745,00 zł
13 Anna Jackiewicz Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Nowe metody przygotowania gazu złożowego do celów technologicznych i dystrybucji w oparciu o nowoczesne materiały filtracyjne 1 199 795,00 zł
14 Magdalena Janus Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Wyroby budowlane fotoaktywne w zakresie promieniowania słonecznego o właściwościach antybakteryjnych i samooczyszczających się 1 149 540,00 zł
15 Anna Kawiak Uniwersytet Gdański
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed
Poszukiwanie skuteczniejszej terapii raka piersi w oparciu o nowe inhibitory kinaz szlaku MAPK/ERK 944 932,00 zł
16 Krzysztof Karol Kowalczyk Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Materiały powłokowe sieciowane wysokoefektywnymi fotoinicjatorami  kationowymi z zastosowaniem techniki UV-LED 828 000,00 zł
17 Piotr Laskowski Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego
Obróbka wykończeniowa stopu Ti-6AL-4V z zastosowaniem wysokiego ciśnienia cieczy chłodząco smarującej 876 875,00 zł
18 Tomasz Lusa Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Materiałowej
Metodyka charakteryzowania, w rzeczywistym stanie degradacji, materiału i połączeń spawanych ciśnieniowych rurociągów technologicznych do transportu substancji chemicznych o temperaturze niższej od minus 100°C z wykorzystaniem Emisji Akustycznej 1 200 000,00 zł
19 Magdalena Maciejewska Politechnika Łódzka
Wydział Chemiczny
Technologia otrzymywania proekologicznych kompozytów elastomerowych 960 000,00 zł
20 Marcelina Malinowska Uniwersytet Gdański
Wydział Biologii
Terapia z zastosowaniem flawonoidów jako innowacyjne podejście w leczeniu mukopolisacharydoz 1 171 850,00 zł
21 Bożena Nejman-Faleńczyk Uniwersytet Gdański
Wydział Biologii
Nowy test diagnostyczny umożliwiający kompleksową identyfikację patogenów odkleszczowych 1 070 190,00 zł
22 Andrzej Nowek Instytut Technologii Elektronowej Mikro i nanostruktury z materiałów półprzewodnikowych z szeroką przerwą elektronową w aplikacjach mikroprzepływowych 1 199 998,00 zł
23 Piotr Nyga Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Instytut Optoelektroniki
Nanostruktury plazmonowe do zastosowań w fotowoltaice i optoelektronice 1 191 952,00 zł
24 Piotr Pawłowski Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Innowacyjne, wysokowydajne zawory w systemach adaptacyjnych pneumatycznych absorberów obciążeń udarowych 1 161 500,00 zł
25 Iwona Pełech Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Modyfikowane nanorurki węglowe jako napełniacze do przewodzących kompozytów polimerowych 1 194 850,00 zł
26 Mariusz Płuska Instytut Technologii Elektronowej Eliminacja zakłóceń skanowania w aparaturze technologiczno-badawczej wykorzystującej wiązkę elektronową lub jonową 748 878,00 zł
27 Delfina Popiel Instytut Genetyki Roślin PAN Diagnostyka molekularna odporności grzybów patogenicznych na substancje fungicydowe 1 161 500,00 zł
28 Włodzimierz Przewodowski Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Państwowy Instytut Badawczy
Nowe narzędzie diagnostyczne o wysokiej czułości i specyficzności do wykrywania i identyfikacji kwarantannowej bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus 1 110 492,00 zł
29 Tomasz Rzychoń Politechnika Śląska
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
Wytwarzanie kompozytów na osnowie stopu magnezu WE43 zbrojonych cząstkami ceramicznymi i włóknami węglowymi przeznaczonych do pracy w podwyższonej temperaturze 574 310,00 zł
30 Przemysław Sękalski Politechnika Łódzka
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
System czasu rzeczywistego do szybkiego przetwarzania obrazu z kamery z obiektywem typu "rybie oko" 999 350,00 zł
31 Norbert Skoczylas Instytut Mechaniki Górotworu PAN Nowe urządzenia i metody analizy układu węgiel-metan 1 161 639,00 zł
32 Marcin Strąkowski Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki, Telemomunikacji i Informatyki
Polaryzacyjna optyczna tomografia koherentna ze spektroskopową analizą właściwości materiałów i obiektów technicznych 752 097,00 zł
33 Maciej Szaleniec Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN Regioselektywne utlenianie pochodnych cholesterolu za pomocą nowego enzymu molibdenowego – dehydrogenazy 25-OH cholesterolowej 1 129 540,00 zł
34 Anna Szerling Instytut Technologii Elektronowej Jednomodowe lasery kaskadowe do zastosowań w spektroskopii molekularnej 1 198 530,00 zł
35 Rafał Tomecki Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Nowe enzymy do analiz RNA w skali całego transkryptomu i ich wykorzystanie do badania molekularnego mechanizmu antynowotworowego działania 5-fluorouracylu 1 199 988,00 zł
36 Robert Wójcik Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
Zorientowany na przepływy adaptacyjny ruting oparty na wielu topologiach 933 800,00 zł
37 Bartosz Ziółko Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
System dialogowy człowiek-komputer oparty na łączach telefonicznych 789 130,00 zł
38 Tomasz Żernicki Telcordia Poland Sp. z o.o. AudioSense: Opracowanie prototypowego systemu rekonstrukcji wirtualnej sceny dźwiękowej z wykorzystaniem bezprzewodowych sieci sensorowych 986 930,00 zł

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito