Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Lider IV Edycja

drukuj
A A A

IV edycja programu LIDER

17-12-2012

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

informuje, że ogłasza czwarty konkurs w Programie LIDER.

 

 

Celem Programu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym podczas realizacji projektów badawczych posiadających możliwość wdrożenia w gospodarce. Maksymalna wysokość dofinansowania Projektu wynosi 1,2 miliona złotych.

 

Program adresowany jest do osób, które:

  1. nie ukończyły 35 lat (w przypadku udokumentowanego korzystania z urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego lub wychowawczego - okres ten może zostać wydłużony o udokumentowany okres korzystania z urlopu),
  2. posiadają stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż w 2007 r. (w przypadku udokumentowanego korzystania z urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego lub wychowawczego - okres ten może zostać wydłużony o udokumentowany okres korzystania z urlopu), bądź ukończone studia II stopnia,
  3. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
  4. dotychczas nie uczestniczyły jako kierownik projektu w Programie LIDER,
  5. pozyskają do współpracy jednostkę naukową w Polsce, zwaną „Jednostką”, która zatrudni Kierownika Projektu oraz członków utworzonego przez niego dla realizacji Projektu zespołu badawczego,
  6. posiadają obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu w Polsce.

 

Wnioskodawca aplikuje do Programu wraz z Jednostką, którą musi być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe.

 
Dokumenty Programu LIDER (regulamin konkursu, wzór wniosku o finansowanie, kryteria oceny wniosków, wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu) dostępne są na stronie http://www.ncbr.gov.pl/lider.

 

Termin naboru wniosków: 17.12.2012 r. – 15.02.2013 r.

 

Wypełniony elektronicznie wniosek w dwóch wersjach językowych należy przesłać w systemie sop.ncbr.gov.pl, a także dodatkowo wydrukować i przesłać w wersji papierowej na adres Centrum, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, do dnia 15.02.2013 r. (decyduje data nadania przesyłki w placówce pocztowej lub u kuriera, bądź zarejestrowania wpływu Wniosku w kancelarii Centrum), podpisany przez Wnioskodawcę oraz upoważnionego reprezentanta Jednostki. Wraz z wnioskiem należy złożyć do NCBR wymagane załączniki określone w regulaminie konkursu (w tym kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora bądź tytułu zawodowego magistra).

 


Kontakt:
dr Barbara Pastuszek-Lipińska
e-mail:  

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito