Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Program LIDER - rozstrzygnięcie VI edycji konkursu

02-10-2015

Uprzejmie informujemy, że VI konkurs w ramach Programu LIDER został rozstrzygnięty.

Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. dr hab. inż. Jerzy Kątcki, na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, podjął decyzję o dofinansowaniu 34 projektów, których łączna kwota  dofinansowania wynosi 39 408 182,24 zł.

 

Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach Programu LIDER VI

 

Lp. Nr wniosku Tytuł wniosku Średnia liczba pkt. uzyskanych
z rozmowy kwalifikacyjnej

Wysokość

przyznanych

środków finansowych

1. 227/L-6/2014 Opracowanie technologii odlewania krytycznych elementów części gorącej silników lotniczych z zastosowaniem materiałów ceramicznych nowej generacji. 98,01 1 166 250,00 zł
2. 103/L-6/2014 Innowacyjny czujnik odkształceń na bazie specjalnych światłowodów mikrostrukturalnych. 97,79 1 194 849,00 zł
3. 039/L-6/2014 Białka IFIT w detekcji RNA patogenów. 96,85 1 200 000,00 zł
4. 011/L-6/2014 Odolejanie cieczy i gazów za pomocą materiałów filtracyjnych zmodyfikowanych aerożelem. 96,76 1 113 150,00 zł
5. 160/L-6/2014 Ocena antygenowo specyficznych limfocytów regulatorowych u dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1. 94,56 1 199 125,00 zł
6. 467/L-6/2014 Mikrofalowe nanourządzenia elektroniki spinowej. 94,13 1 199 500,00 zł
7. 354/L-6/2014 Zintegrowany System Rozpoznawania Niebezpiecznych Narzędzi w Wielomodalnych Systemach Monitoringu Wizyjnego. 92,88 1 036 925,00 zł
8. 435/L-6/2014 Wielozakresowe światłowodowe czujniki temperatury na włóknach mikrostrukturalnych. 91,52 1 194 849,00 zł
9. 378/L-6/2014 Preparaty bakteriofagowe dla drobiu przeciw bakteriom z rodzajów Salmonella, Campylobacter oraz ptasim patogennym Escherichia coli (APEC). 91,38 1 050 125,00 zł
10. 482/L-6/2014 System termowagowy do badania absorpcji gazów w materiałach w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury. 91,01 1 197 500,00 zł
11. 220/L-6/2014 Nanomateriały węglowe dla naszej przyszłości energetycznej. 90,85 1 186 000,00 zł
12. 434/L-6/2014 Opracowanie, prototypowa implementacja i ewaluacja praktycznego i skalowalnego protokołu trasowania dla bezprzewodowych sieci urządzeń wbudowanych o niskim poborze mocy. 90,63 1 081 598,00 zł
13. 447/L-6/2014 Sprężarki promieniowe w eksploatacji: bezpieczeństwo i ekonomia. 90,57 1 195 750,00 zł
14. 274/L-6/2014 Innowacyjny przenośny tomograf PET do jednoczesnego obrazowania PET/MRI. 90,55 1 199 999,99 zł
15. 319/L-6/2014 Nowatorska metodyka interpretacji niekonwencjonalnych złóż ropy i gazu z wykorzystaniem wyników rentgenowskiej tomografii komputerowej. 89,63 1 180 250,00 zł
16. 252/L-6/2014 Nanostruktury sensorowe do zastosowań w przenośnych analizatorach oddechu. 89,51 938 000,00 zł
17. 313/L-6/2014 Projektowanie i zastosowanie małych celowanych cząsteczek chemicznych do kontroli procesów wzrostowych u roślin. 89,00 1 200 000,00 zł
18. 189/L-6/2014 Innowacyjna technologia fermentacji pomiotu kurzego poddanego redukcji zawartości azotu poprzez wytrącenie kwasu moczowego. 89,00 1 199 926,25 zł
19. 095/L-6/2014 Nowa technologia wytwarzania lokalnych wzmocnień kompozytowych o podwyższonej odporności na zużycie w odlewach na bazie żelaza. 88,90 1 198 125,00 zł
20. 074/L-6/2014 Prototyp urządzenia do rejestracji i analizy dykrotyzmu oka oraz wczesnej diagnostyki jaskry. 88,51 1 199 510,00 zł
21. 157/L-6/2014 System NaNoEXpo - jako innowacyjna technologia procesu produkcji szczepionek nowej generacji. 88,29 1 200 000,00 zł
22. 463/L-6/2014 Opracowanie technologii wytwarzania ekologicznego nanomateriału LMOS do zastosowania w tanich akumulatorach Li-ion. 87,71 1 177 500,00 zł
23. 246/L-6/2014 Konstrukcja kompaktowej nanozrywarki. 87,64 1 196 250,00 zł
24. 388/L-6/2014 Opracowanie bioaktywnego, hybrydowego materiału  do regeneracji więzadeł ACL. 87,57 996 200,00 zł
25. 180/L-6/2014 Innowacyjne przyrządy nano-opto-elektroniczne na bazie kryształów 2D. 87,39 1 145 625,00 zł
26. 144/L-6/2014 Identyfikacja markerów molekularnych w komórkach glejaka wielopostaciowego wskazujących na wrażliwość tych komórek na działanie płatków grafenowych lub ich pochodnych. 86,75 1 199 375,00 zł
27. 450/L-6/2014 Wykorzystanie synergistycznego działania bakteriofagów litycznych i bakterii antagonistycznych w biologicznej ochronie ziemniaka (Solanum tuberosum L.) przed bakteriami pektynolitycznymi z rodzaju Pectobacterium spp. i Dickeya spp. 86,63 1 195 750,00 zł
28. 384/L-6/2014 Zastosowanie energetycznych surowców odpadowych do wychwytywania gazowych form rtęci ze spalin. 86,00 1 000 375,00 zł
29. 154/L-6/2014 Opracowanie kompozytowej protezy ucha środkowego o właściwościach bakteriobójczych. 85,88 1 190 000,00 zł
30. 206/L-6/2014 Synteza i charakterystyka wielofunkcyjnych polimerowych systemów kontrolowanego uwalniania leków. 85,56 1 179 250,00 zł
31. 300/L-6/2014 Opracowanie metody wytwarzania biodegradowalnego nanokompozytu na bazie nanocelulozy uzyskanej z odpadu owocowo-warzywnego. 85,43 1 200 000,00 zł
32. 287/L-6/2014 Optymalizacja jakości strukturalnej studni kwantowych InGaN używanych jako obszar aktywny w zielonych laserach półprzewodnikowych. 84,89 1 198 925,00 zł
33. 204/L-6/2014 Nowoczesne rozwiązania technologiczne dedykowane do usuwania zanieczyszczeń z silników i turbin biogazowych. Strukturalny konwerter katalityczny LZO i NOx. 84,76 1 200 000,00 zł
34. 164/L-6/2014 System chłodzenia narzędzi do laserowo wspomaganego toczenia stopów lotniczych. 84,64 1 197 500,00 zł

 

Serdecznie gratulujemy kierownikom zwycięskich projektów!!!

 

UWAGA:
Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. W najbliższych dniach Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju rozpocznie wydawanie decyzji, które zostaną przesłane Kierownikom Projektów oraz Jednostkom pocztą tradycyjną.

Przyznane punkty w odniesieniu do każdego ocenianego podczas rozmowy kwalifikacyjnej kryterium oraz uzasadnienie opisowe przyznanej punktacji, wkrótce zostaną udostępnione w systemie LSI (https://wnioski-rozwojowe.ncbr.gov.pl/).

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito