Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Konkurs w ramach Programu wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej Panda 2

11-03-2016

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza otwarcie konkursu w ramach Programu wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej Panda 2.

 
Program ukierunkowany jest na wsparcie kosztów utrzymania infrastruktury B+R zbudowanej lub przebudowanej dzięki realizacji projektów w ramach II osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-13, dla których ostateczne koszty kwalifikowalne dofinansowane ze środków POIG wyniosły co najmniej 50 mln zł  i za pomocą których można prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe oraz świadczyć usługi badawcze dla podmiotów zewnętrznych.
 
Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w konkursie wynosi 50 mln PLN rocznie. Indykatywny budżet Programu w latach 2016-2020 nie może przekroczyć 250 mln PLN. Środki w ramach programu będą przyznawane na 5 lat.
 
Nabór wniosków będzie prowadzony od 11 marca 2016 r. do 11 kwietnia 2016 r. wyłącznie w formie papierowej.
 
Dokumentacja konkursowa - zgodnie z którą należy przygotować wnioski - dostępna jest w zakładce Programu wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej Panda 2.
 
Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie na ww. stronie internetowej zamieszczony zostanie wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu.
 
Wszelkie pytania związane z konkursem można kierować na adres e-mail:
 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito