Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

II Konkurs w ramach Programu Patent Plus – wyniki oceny merytorycznej

29-11-2013

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach II Konkursu Programu Patent Plus przekazujemy do Państwa wiadomości listy rankingowe wniosków zaopiniowanych pozytywnie i negatywnie.

 

Decyzją Dyrektora Centrum rekomendowane do dofinansowania są wszystkie wnioski zaopiniowane pozytywnie. Decyzje Dyrektora Centrum o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania zostaną przesłane Wnioskodawcom drogą pocztową.

 

Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem Konkursu, w przypadku rekomendacji Zespołu dotyczących zasadności obniżenia kosztów realizacji Projektu, wskazanych w ocenie merytorycznej Wniosku, co do którego Dyrektor Centrum podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania, Centrum przed wydaniem decyzji przeprowadza z Wnioskodawcą negocjacje, w wyniku których ustalana jest ostateczna kwota przyznanego dofinansowania. W przypadku wniosków, co do których wskazano zasadność obniżenia kosztów realizacji Projektu, do Wnioskodawców zostaną wysłane pisma z propozycją kwoty dofinansowania.

 

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem Konkursu treść protokołu dot. oceny merytorycznej Wniosku może zostać udostępniona Wnioskodawcy po zakończeniu procedury konkursowej, na jego wniosek i przy zachowaniu zasady anonimowości osób dokonujących oceny merytorycznej.

 

Pliki do pobrania:

 

  1. Lista wniosków zaopiniowanych pozytywnie
  2. Lista wniosków zaopiniowanych negatywnie

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito