Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

IV Konkurs w ramach Programu Patent Plus - wyniki oceny merytorycznej

23-12-2014

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach IV Konkursu Programu Patent Plus przedstawiamy Państwu listy rankingowe wniosków zaopiniowanych pozytywnie i negatywnie.


Decyzją Dyrektora Centrum rekomendowane do dofinansowania są wszystkie wnioski zaopiniowane pozytywnie. Decyzje Dyrektora Centrum o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania zostaną przesłane Wnioskodawcom drogą pocztową.


Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem Konkursu, w przypadku rekomendacji Zespołu dotyczącej zasadności obniżenia kosztów realizacji Projektu, wskazanych w ocenie merytorycznej Wniosku, Dyrektor Centrum podjął decyzję o przyznaniu środków finansowych w kwocie mniejszej niż wnioskowana.


W przypadku wniosków dotyczących kilku wynalazków na listach uwzględniono ocenę punktową każdego z wynalazków.


Przypominamy, że odwołania od decyzji można składać do Centrum w terminie 14 dni od dostarczenia Wnioskodawcy decyzji w formie pisemnej.


Wnioskodawcy, którzy otrzymają decyzję o przyznaniu dofinansowania, zgodnie z Regulaminem IV Konkursu, zobowiązani są do zawarcia  umowy o wykonanie i finansowanie Projektu w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania decyzji.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito