Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy III etap

drukuj
A A A

Program wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – III etap okres realizacji 01.01.2014 - 31.12.2016

Program wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” - III etap został ustanowiony na podstawie Uchwały Rady Ministrów Nr 126/2013 z dnia 16 lipca 2013 roku. Zgodnie z pkt 2 zał. nr 2 do ww. Uchwały Głównym Wykonawcą i Koordynatorem programu został Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.

Celem głównym programu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych.

Cel programu wieloletniego jest realizowany w ramach dwóch części:


część A - program realizacji zadań w zakresie służb państwowych, finansowany ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy;
część B - program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych, finansowany ze środków będących w dyspozycji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (zgodnie z pismem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 sierpnia 2013 roku, zlecającym Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju realizację części B programu) w wysokości 31,5 mln PLN.

III Etap programu jest kontynuacją I etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, ustanowionego na lata 2008-2010 Uchwałą Rady Ministrów Nr 117/2007 z dnia 3 lipca 2007 roku oraz II etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, ustanowionego na lata 2011-2013 Uchwałą Rady Ministrów Nr 154/2010 z dnia 21 września 2010 roku.

W ramach części B ww. programu wieloletniego jest realizowanych 75 projektów, zgrupowanych w czterech przedsięwzięciach badawczych:

 

  1. Rozwój i zachowanie zdolności do pracy (26 projektów);
  2. Nowe i narastające czynniki ryzyka, związane z nowymi technologiami i procesami pracy (19 projektów);
  3. Inżynieria materiałowa i zaawansowane technologie na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy (21 projektów);
  4. Kształtowanie kultury bezpieczeństwa (9 projektów).

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito