Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Informacja o wynikach III konkursu Programu Badań Stosowanych

06-08-2014

Zgodnie z komunikatem z 31 lipca przedstawiamy listy rankingowe wniosków rekomendowanych do dofinansowania w III konkursie Programu Badań Stosowanych (PBS) w podziale na poszczególne obszary i ścieżki wraz z uzyskaną oceną końcową, w których uwzględniono pozytywną opinię Rady Centrum w odniesieniu do zwiększenia budżetu Programu.


Uprzejmie informujemy, iż decyzje Dyrektora NCBR, o których mowa w rozdz. IV pkt. 1.8 Regulaminu III konkursu w ramach PBS zostaną wysłane Wnioskodawcom pocztą a  treści recenzji są już udostępnione w systemie OSF.


Przypominamy, iż odwołania od decyzji, o których mowa w rozdz. IV pkt. 1.8 Regulaminu III konkursu w ramach PBS można składać do Centrum w terminie 14 dni od dostarczenia Wnioskodawcy decyzji w formie pisemnej.
W odniesieniu do wniosków rekomendowanych do dofinansowania informacje dotyczące kwoty dofinansowania, negocjacji oraz trybu podpisywania umów zostaną przekazane również w formie pisemnej.


Pragniemy zaznaczyć, iż ze względu na liczbę wniosków Centrum nie udziela informacji o wynikach konkursu telefonicznie.

Do pobrania:
Lista rankingowa projektów rekomendowanych do dofinansowania

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito