Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Obowiązki promocyjne dotychczasowych beneficjentów Projektów Systemowych POIG po 1 stycznia 2016 r.

26-01-2016

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem perspektywy finansowej 2007-2013, i tym samym finansowaniem dotychczasowych Projektów Systemowych POIG ponownie ze środków krajowych NCBR, uprzejmie informuję, że od dnia 1 stycznia 2016 r. przestają Państwa obowiązywać zasady promocyjne dedykowane projektom POIG. Nie mają więc już Państwo obowiązku znakowania dokumentacji logo POIG oraz logo UE+EFRR.

Z uwagi jednak na finansowanie części projektu ze środków POIG, zgodnie z zapisami Przewodnika w zakresie promocji projektów POIG, zobowiązani są Państwo do zamieszczenia tablicy pamiątkowej (względnie pozostawieniu przygotowanej wcześniej tablicy informacyjnej) w miejscu realizacji projektu oraz zachowania pełnej dokumentacji przez okres trwałości projektu, tj. przez okres przynajmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu lub przez okres przynajmniej 3 lat w przypadku projektów realizowanych w celu utrzymania inwestycji bądź miejsc pracy utworzonych przez MŚP. Rekomendowanym rozwiązaniem jest pozostawienie tablicy pamiątkowej również po upływie tego okresu.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. dokumentem wiążącym w zakresie informacji i promocji są dla Państwa Wytyczne w zakresie promocji projektów finansowanych ze środków krajowych, dostępne na stronie NCBR.gov.pl w zakładce Programy krajowe lub bezpośrednio pod linkiem http://ncbr.gov.pl/programy-krajowe/wytyczne-w-zakresie-promocji-projektow-finansowanych-ze-srodkow-krajowych/.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito