Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Wspólne Przedsięwzięcie TANGO - wyniki oceny wniosków pełnych złożonych w II konkursie

08-12-2016
 

 
 
W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach II Konkursu Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO przedstawiamy Państwu listy rankingowe wniosków zaopiniowanych pozytywnie i negatywnie.
 
Decyzją Dyrektora Centrum rekomendowane do dofinansowania są wszystkie wnioski zaopiniowane pozytywnie. Decyzje Dyrektora Centrum o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania zostaną przesłane Wnioskodawcom drogą pocztową.
 
Treść recenzji zawierających ocenę merytoryczną zostanie udostępniona wszystkim Wnioskodawcom w systemie OSF bez konieczności wnioskowania o ich udostępnienie, przy zachowaniu zasady anonimowości osób dokonujących oceny merytorycznej.
 
Przypominamy, że w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych można składać do Centrum odwołania od decyzji w terminie 14 dni od dostarczenia Wnioskodawcy decyzji w formie pisemnej.
 
Pliki do pobrania:
 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito