Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Wspólne przedsięwzięcia

drukuj
A A A
Wspólne przedsięwzięcie jest mechanizmem finansowania prac badawczo-rozwojowych, realizowanym we współpracy z podmiotem zewnętrznym. Celem przedsięwzięcia jest ukierunkowanie aktywności jednostek naukowych na realizację prac B+R nad rozwiązaniami technologicznymi, których potrzeba przeprowadzenia została zdefiniowana przez konkretnych przedsiębiorców lub inne instytucje publiczne.
 
W jaki sposób ustanawiane jest wspólne przedsięwzięcie
Wnioskując o ustanowienie wspólnego przedsięwzięcia przyszły partner wskazuje obszary problemowe, których rozwiązanie może przynieść istotny efekt ekonomiczny w obszarze jego działalności a w konsekwencji przyczynić się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności całego sektora lub branży. NCBR weryfikuje zaproponowaną agendę badawczą pod kątem spójności z Krajowym Programem Badań lub Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami i ocenia zasadność współfinansowania prac B+R w tych obszarach. Sprawdzany jest także potencjał badawczy podczas wizyty u potencjalnego partnera. Pozytywna opinia Centrum jest podstawą do rozpoczęcia prac nad ustanowieniem wspólnego przedsięwzięcia.
 
Kto finansuje wspólne przedsięwzięcie
Budżet wspólnego przedsięwzięcia obejmuje środki pochodzące zarówno z Centrum jak i od partnera, który zobowiązany jest wnieść wkład w wysokości co najmniej 50%. Wspólne przedsięwzięcie służy realizacji znaczących prac badawczo-rozwojowych dlatego indykatywny budżet ustanowionego programu powinien wynosić minimum 100 mln zł. Część tych środków może stanowić wkład własny przedsiębiorców będących wykonawcami projektów B+R.
 
Kto może zostać partnerem Centrum
Partnerami Centrum we wspólnym przedsięwzięciu mogą zostać instytucje publiczne oraz przedsiębiorcy. Wspólne przedsięwzięcia mogą być ustanawiane zarówno w formule dwustronnej jak i wielostronnej (z kilkoma partnerami). Partner współfinansuje projekty B+R wyłonione do realizacji, lecz nie może być ich wykonawcą.
 
Kto i w jaki sposób może otrzymać dofinansowanie w projekcie
Projekty badawczo-rozwojowe realizowane w ramach wspólnego przedsięwzięcia wyłaniane są w trybie konkursowym. O dofinansowanie starać się mogą jednostki naukowe i przedsiębiorcy z sektora MŚP na zasadach określonych w regulaminie konkursu. Wykonawcy projektów nie mogą być stroną umowy o ustanowienie wspólnego przedsięwzięcia.
 
 
Dotychczasowe wspólne przedsięwzięcia realizowane przez Centrum
  • BlueGas - obszar badawczy: wydobycie gazu łupkowego (wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.);
  • CuBR - obszar badawczy: metale nieżelazne (wspólnie z KGHM Polska Miedź S.A.);
  • GEKON - obszar badawczy: ekologia (wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej);
  • RID - obszar badawczy: drogownictwo (wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad);
  • SYNChem - obszar badawczy: chemia (wspólnie z Synthos S.A.).
 
 
Wszelkie pytania, a także zgłoszenia do współpracy w ramach wspólnych przedsięwzięć przyjmowane są w trybie ciągłym na adres e-mail:
 
Wspólne przedsięwzięcia ustanawiane są na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1788).
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito