Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy

drukuj
A A A

Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy. Wsparcie rozwoju technologii związanych z wydobyciem gazu łupkowego.

Program jest częścią wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP). Jest on ukierunkowany na wsparcie dużych zintegrowanych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, obejmujących przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali pilotażowej, prowadzących do opracowania i komercjalizacji innowacyjnych technologii w obszarze związanym z  wydobyciem gazu łupkowego.

Główny cel programu: rozwój technologii w obszarze związanym z wydobyciem gazu łupkowego w Polsce i ich wdrożenie w działalności gospodarczej operujących w Polsce przedsiębiorstw.

Cel szczegółowy programu: pobudzenie inwestowania przez przedsiębiorców biorących udział w programie w działalność badawczo-rozwojową.

Adresatami Programu są konsorcja naukowe z udziałem przedsiębiorcy, a wnioski o dofinansowanie powinny spełniać następujące wymogi:
 

  • przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii w obszarze związanym z wydobyciem gazu łupkowego;

 

  • w ramach projektu nowe technologie będą poddane walidacji/testom w skali pilotażowej w warunkach rzeczywistych;

 

  • liderem projektu jest przedsiębiorca (posiadający doświadczenie we wdrażaniu nowych rozwiązań na skalę przemysłową) zainteresowany wdrożeniem opracowanej w ramach projektu technologii w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczejProgram będzie realizowany  w latach 2012 – 2022 wg następującego harmonogramu na poszczególne lata:

2012-2013 - przeprowadzanie naborów i rozstrzygnięcie konkursów;
2013-2017 - finansowanie i monitorowanie realizacji projektów;  
2013 -2022 - monitoring i ewaluacja wykorzystania wyników projektów.


Koordynator programu z ramienia NCBR:

Maria Bojanowska-Sot

Tel. +48 515 061 549

 

Kontakt w ARP S.A.:


ARP S.A Oddział w Warszawie                      
Dyrektor Aneta Falecka
Tel. (+48 22) 695 36 09, Faks (+48 22) 695 37 82
e-mail:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito