Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Otwarcie naboru wniosków w konkursie AAL 2016 Call Programu AAL

29-02-2016
Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, iż 26 lutego 2016 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach Programu AAL. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby z demencją. 
 
Szczegółowe informacje o konkursie:
 
Nazwa konkursu:
 
AAL 2016 Call
 
Temat konkursu:
 
Living well with dementia. The contribution of ICT to integrated solutions for enabling the wellbeing of people living with dementia and their communities.
 
Zakres konkursu:
 
The focus of the 2016 Call Challenge of the AAL Programme is to fund ICT based innovative, transnational and multi-disciplinary collaborative projects with a clear route to market that support people with dementia and their carers to live in dignity and provide satisfaction through all stages of dementia, with support of the community.
A key priority underlying this challenge will be to bring together technologies and services to create ICT based solutions with a clear route to market addressing the aspirations and challenges that will enable the wellbeing of people with dementia and their communities (family, caregivers, neighbourhood, service providers, care system, etc.). The proposals should include a user-centred approach as well as pilots with a considerable number of end-users involved in order to demonstrate the benefits and added-value necessary to make a significant impact on the market.
 
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
 
 • Austria
 • Belgia - Innoviris, Wallonia, IWT
 • Cypr
 • Hiszpania - ISCIII, Biscay province
 • Holandia
 • Irlandia
 • Kanada
 • Luksemburg - FNR, Luxinnovation
 • Norwegia
 • Polska (NCBR)
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Szwajcaria
 • Węgry
 • Włochy - MIUR, MoH
 
Data otwarcia naboru wniosków:
 
26-02-2016
 
Data zamknięcia naboru wniosków:
 
26-05-2016 (17:00 CET)
 
Nabór wniosków:
 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie internetowej:
 
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:
 
II-III kwartał 2017
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 
Budżet NCBR:
 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.
 
Kurs euro:
 
Kurs ECB z dnia otwarcia konkursu (26-02-2016), tj. 1 EUR =  4,3581 PLN
 
Status prawny konkursu:
 
 • Ustawa o zasadach finansowania nauki ( t. jedn.  Dz.  U. z 2014 r., poz. 1620 z późn. zm.);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t.  jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1788, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r., poz. 299);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na stronie konkursu pod adresem: http://www.aal-europe.eu/get-involved/call-2016/
 
Informacji w sprawie konkursu udzielają:
 
Kontakt w NCBR:
 
Joanna Makocka
tel.: +48 22 39 07 233
tel. kom.: +48 519 684 989
e-mail:
Sekcja Komercjalizacji Wyników Badań
Dział Zarządzania Programami 
 
Kontakt w sprawach finansowych:
 
Wojciech Gruszczyński
tel.: + 48 22 39 07 215
faks: +48 22 201 34 08
e-mail:
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy
Kontakt w AAL
 
Sekretariat konkursu: AAL Association
 
Marco Carulli 
Programme Officer
+32 (0) 2 204 02 15
 
Dr. Roxana Dascalu 
Programme Officer
+32 (0)2 204 02 17
 
Strona internetowa programu:
 
 
Materiały do pobrania:
 
 1. Call text
 2. Guide for Applicants
 3. Wzór wniosku międzynarodowego (część B)
 4. National Eligibility Criteria
 5. Informacja dla wnioskodawców
 6. Wzór krajowego wniosku o dofinansowanie
 7. Przewodnik kosztów kwalifikowanych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito