Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Konkursy

drukuj
A A A

Piąty konkurs w ramach Inicjatywy AAL

02-03-2012

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż 29 lutego 2012 roku został otwarty piąty konkurs w ramach Inicjatywy AAL (Ambient Assited Living Joint Programme).


Tematem konkursu jest: „ICT-based Solutions for (Self-) Management of Daily Life Activities of Older Adults at Home” (Rozwiązania oparte na Technologiach Informacyjnych i Komunikacyjnych służące wspomaganiu osób starszych w codziennych, domowych czynnościach życiowych).


Piąty konkurs, podobnie jak poprzednie, skierowany jest do zespołów międzynarodowych (min. 3 niezależne podmioty z 3 różnych krajów członkowskich AAL) wnioskujących o finansowanie projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym. Wnioski projektowe oceniane będą przez międzynarodowych ekspertów powołanych przez Stowarzyszenie AAL. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznacza 500 000 euro na dofinansowanie projektów wybranych w procedurze konkursowej.


Większość ludzi woli żyć samodzielnie we własnych domach tak długo jak to tylko możliwe. Kiedy konieczne jest wsparcie, istnieją różne opcje: pomoc innej osoby lub wspomaganie przy pomocy nowoczesnych technologii. Obecnie głównym sposobem pomocy dla osób starszych jest opieka w rodzinie lub opieka dostarczana przez państwo. Opieka rodzinna zapewnia podstawową pomoc w życiu codziennym. Często jednak konieczna jest profesjonalna płatna opieka, takie zjawisko jest coraz częściej obserwowane w Europie.


Piąty Konkurs AAL JP ma na celu rozwój rozwiązań opartych na Technologiach Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT based solutions), które wspomagają osoby starsze w wykonywaniu ich codziennych czynności we własnym domu. Rozwiązania te powinny również wspomagać opiekunów osób starszych.


Tematyka piątego konkursu oscyluje wokół następujących tematów:

 

  • Self-care @ Home
  • Moving inside apartament, especially getting up from the bed or a chair
  • Personal hygiene
  • Daily meals / sufficient nutrition
  • Access to toilet / incontinence
  • Getting dressed, especially putting on socks and shoes
  • Solutions for paliative care, end-of-life services at home and domiciliary psychiatry

 

Więcej informacji o konkursie znajduje się na poniższej stronie internetowej: http://www.aal-europe.eu/calls/call-5-2012


Jednostki zainteresowane poszukiwaniem partnerów zapraszamy na dedykowaną dla programu AAL bazę danych: http://ps.aal-europe.eu

Partnerów można szukać również podczas dni informacyjnych:


http://www.aal-europe.eu/national-info-days-aal-call-5

Data otwarcia konkursu: 29.02.2012
Data zamknięcia: 31.05.2012
  

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito