Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Konkursy

drukuj
A A A

Trzeci konkurs w ramach Inicjatywy AAL

12-05-2010
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż 23 kwietnia 2010 roku został otwarty trzeci konkurs w ramach Inicjatywy AAL (Ambient Assited Living). Konkurs ICT-based Solutions for Advancement of Older Persons’ Independence and Participation in the “Self-Serve Society” skupia się na strukturalnych i wszechobecnych wyzwaniach stawianych wobec starzejącej się populacji w sytuacji, w której społeczeństwo wymaga opanowania technologii od wszystkich obywateli.

 

W ramach konkursu będą finansowane projekty dostarczające innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych (ICT), które pozwolą osobom starszym:

  • zachować i zwiększyć niezależność i godność we wszystkich aspektach życia codziennego,
  • aktywnie uczestniczyć w samoobsługowym społeczeństwie,
  • stymulować i wspierać zdolności niezbędne do takiego uczestnictwa (np. mobilne, fizyczne i poznawcze).

Obszary zastosowań odpowiadające konkursowi to:
  • środowisko domowe i związane z nim czynności życia codziennego - w domu, na wakacjach, w odwiedzinach ("aktywne rozwiązania mobilne"),
  • transport i czynności towarzyszące podróżowaniu.

Wskazane obszary zastosowań należy rozumieć w szerokim zakresie i widzieć je z perspektywy użytkownika końcowego. W konsekwencji, obszar „transport i czynności towarzyszące podróżowaniu” wyklucza wnioski dotyczące „inteligentnych samochodów” i infrastruktury transportowej, a obszar „środowisko domowe i związane z nim czynności życia codziennego” nie zawiera w sobie ogólnych wniosków na temat „inteligentnych domów”. Jednak elementy „inteligentnych domów” niezbędne do realizacji lub pozwalające uzyskać dostęp do proponowanego rozwiązania, mogą być zawarte w projekcie.

W każdym z tych obszarów innowacyjność rozwiązań opartych na ICT musi uwzględniać następujące wyzwania:
  • poprawa dostępu osób starszych i ich akceptacji, zaufania i korzystania z usług oferowanych za pomocą rozwiązań opartych na ICT,
  • poprawa interfejsów użytkownika i możliwości wykorzystania urządzeń i rozwiązań przez osoby starsze, w miarę możliwości w oparciu o istniejące wzory i interfejsy uniwersalne (ang. design for all-principles),
  • umożliwianie dostosowywania do indywidualnych potrzeb i życzeń ludzi starszych całej sieci usług związanych z różnymi dostawcami, kanałami, metodami i segmentami rynku,
  • integracja nowych rozwiązań opartych na ICT, które mają być dostarczane przez istniejących (lub nowych) dostawców usług, kanały lub segmenty rynku dostosowane dla seniorów.

Wszystkie wnioski powinny być złożone online przez jednego z partnerów, działającego w imieniu całego konsorcjum jako koordynator projektu. Termin składania wniosków to 30 lipca 2010, godzina 17:00 CET. Formularze wniosków są dostępne do pobrania ze strony AAL :
.

Po rekomendowaniu projektu do dofinansowania polski partner projektu powinien złożyć w NCBiR wniosek o dofinansowanie projektu zgodnie z wymogami prawa krajowego.

Jednocześnie w imieniu Stowarzyszenia AAL serdecznie zapraszamy na Międzynarodowy INFO-DAY w sprawie 3-go konkursu:
31 maja 2010, Bruksela, godzina 10:30-16:30

W programie spotkania znajdują się: idea 3-go konkursu, proces i harmonogram oraz krajowe kryteria kwalifikowalności. Więcej informacji na ten temat można uzyskać odwiedzając stronę AAL :
.

Do pobrania:

Kontakt w NCBiR:
Jacek Pardyak
e-mail: j.pardyak@ncbir.gov.pl
Tel: +48 515 061 525
.

Do pobrania:

Kontakt w NCBiR:
Jacek Pardyak
e-mail:
Tel: +48 515 061 525

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito