Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

BONUS - 185

drukuj
A A A

BONUS-185 Wspólny Międzynarodowy Program dla Bałtyku

 

 

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia projektu


2010 -2016


Zakres przedmiotowy


Międzynarodowy Program BONUS-185 (traktatowy) współfinansowany przez Unię Europejską oraz krajowe organizację finansujące badania (50/50) stanowi kontynuację i rozwinięcie wcześniejszych działań dotyczących problemów przyrodniczych, ochrony ekosystemu morskiego, rybołówstwa, turystyki, transportu, planowania przestrzennego i zarządzania zasobami Morza Bałtyckiego. Uczestnikami Programu są wszystkie kraje leżące nad Bałtykiem.


Misja Programu BONUS-185: Przyczynić się do stworzenia gospodarczo i ekologicznie prosperującego regionu Morza Bałtyckiego o zrównoważonym wykorzystaniu jego zasobów i dóbr, zarządzanego w oparciu o wiedzę będącą rezultatem interdyscyplinarnych wysiłków badawczych społeczności międzynarodowej.


W obecnej edycji programu główny nacisk został położony na wykorzystanie dotychczasowych rezultatów naukowych w praktyce i w zarządzaniu środowiskiem Morza Bałtyckiego.


Strategiczne cele Programu:

 

 • Stworzenie podstaw systemu trwałych powiązań Morza Bałtyckiego z jego obszarami przybrzeżnymi i zlewnią, traktowanymi jako integralna całość.

 

 • Wyjaśnienie złożoności struktury i mechanizmów funkcjonowania ekosystemu Morza Bałtyckiego.

 

 • Rozwój innowacyjnych metod obserwacji i metod zarządzania danymi dla stworzenia jednolitego systemu informacyjnego regionu bałtyckiego.

 

 • Wspomaganie zrównoważonego wykorzystania dóbr i usług regionu Bałtyku przez różne sektory gospodarki.

 

 • Poszerzenie wiedzy o procesach socjoekonomicznych w warunkach zmian globalnych oraz zmian w rejonie Bałtyku i upowszechnianie jej społeczeństwom nadbałtyckim.

 

Cele Programu będą realizowane w ramach 3 konkursów ogłaszanych w latach 2012-2014.

 

Partnerzy  Programu

 

 1. Danish Agency for Science and Innovation, Dania
 2. Estonian Science Foundation, Estonia
 3. FiRD Coop, Finlandia
 4. Forschungszentrum Jülich Beteiligungsgesellschaft mbH (FZJ-Bt.GmbH),  Niemcy
 5. Latvian Academy of Sciences, Lotwa
 6. Research Council of Lithuania, Litwa
 7. Foundation for the Development of Gdańsk University, Polska
 8. National Centre for Research and Development (NCBR),  Polska
 9. Swedish Environmental Protection Agency, Szwecja
 10. Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning (FORMAS), Szwecja

 
Strona internetowa projektu


www.bonusportal.org

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito