Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Otwarcie konkursu tematycznego Sustainable ecosystem services w ramach programu BONUS - 185

16-01-2014

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 16 stycznia 2014 roku rozpoczyna się nabór wniosków w międzynarodowym konkursie tematycznym Sustainable ecosystem services organizowanym w ramach programu BONUS-185.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa i temat  konkursu

 

BONUS-185
Sustainable ecosystem services


Zakres konkursu    

 

Tematyka konkursu obejmuje następujące obszary ze Strategic Research Agenda:


Objective 2: Meeting the multifaceted challenges in linking the Baltic Sea with its coast and catchment

  • theme 2.3 Integrated approaches to coastal management


Objective 3: Enhancing sustainable use of coastal and marine goods and services of the Baltic Sea

  • theme 3.1 Enhanced, holistic cross-sector maritime risk analysis and management, including effects of new technologies, human factor, climate change effects in open water and in ice, and interaction with onshore activities
  • theme 3.2 Assessing the effects of air and water pollution and introduction of energy (including noise) by shipping activities on the marine environment and integrated water management in harbours


Objective 4: Improving the capabilities of the society to respond to the current and future challenges directed to the Baltic Sea region

  • theme 4.1 Governance structures, policy performance and policy instruments
  • theme 4.2 Linking ecosystem goods and services to human lifestyles and well-being
  • theme 4.3 Maritime spatial planning from local to Baltic Sea region scale

 

Kraje/partnerzy biorący udział


Konsorcjum składające wniosek w konkursie musi być złożone co najmniej z 3 podmiotów prawnych, z których każdy ma siedzibę w innym kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym, a przynajmniej 2 spośród tych krajów są krajami członkowskimi programu BONUS-185 (Finlandia, Dania, Estonia, Niemcy, Litwa, Łotwa, Szwecja, Polska)

Data otwarcia naboru wniosków

 

16 stycznia 2014 r.


Data zamknięcia naboru wniosków

 

Termin elektronicznej rejestracji wniosków mija 17 marca 2014 r., godz. 17.00 CET


Termin składania pełnych wniosków mija 16 kwietnia 2014 r., godz. 17.00 CET

Nabór wniosków

 

Wnioski w języku angielskim powinny zostać złożone online za pomocą elektronicznego systemu naboru BONUS Electronic Proposal Submission System (EPSS) https://epss.bonusportal.org przez koordynatora działającego w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego.


Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

 

III kwartał 2014 r.
Uwaga:
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.


Budżet NCBR

 

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 500 000 Euro.


Kurs euro

 

wg European Central Bank z dnia otwarcia konkursu


Status prawny konkursu

 

  • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
  • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
  • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
  • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Dalsze informacje na temat zasad dofinansowania dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.bonusportal.org/ses2014

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:


Katarzyna Pietruszyńska
tel: 515 061 514, 22 39 07 274
fax:  48 22 201 34 08
e-mail:
Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
Dział zarządzania programami


Kontakt w sprawach finansowych:


Agnieszka Dacewicz
tel: 22 39 07 366
fax: 48 22 201 34 08
e-mail:
Sekcja finansowania projektów B+R
Dział finansowy


Kontakt w BONUS EEIG:


BONUS Secretariat
Hakaniemenranta 6
00530 Helsinki, FINLAND
tel. +358 40 040 4011
fax +358 9 4780 0044
(pytania dotyczące konkursu)
(pytania dotyczące elektronicznego system naboru wniosków)


Link do dokumentów konkursowych:


http://www.bonusportal.org/ses2014


Strona internetowa programu:

 

www.bonusportal.org

Materiały do pobrania:

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito