Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Otwarcie konkursu The Blue Baltic w ramach programu BONUS-185

09-11-2015

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 9 listopada 2015 r. rozpoczyna się nabór wniosków w międzynarodowym  konkursie The Blue Baltic, organizowanym  w ramach wspólnego programu na rzecz Morza Bałtyckiego BONUS-185.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa i temat konkursu
 
BONUS-185
The Blue Baltic

Zakres konkursu    
 
Konkurs jest podzielony na 2 ścieżki:
Themes 1 - projekty zorientowane na badania naukowe
Themes 2 - projekty zorientowane na opracowanie innowacyjnych rozwiązań.

Tematyka konkursu obejmuje następujące obszary z BONUS Strategic Research Agenda:

 

Cele strategiczne BONUS-185 Tematy otwarte w konkursie* Dodatkowe wymagania
Themes 1
1: Understanding the Baltic Sea ecosystem structure and functioning Theme 1.3: Food web structure and dynamics -
Theme 1.4: Multilevel impacts of hazardous substances -
2: Meeting the multifaceted challenges in linking the Baltic Sea with its coast and catchment

Theme 2.4: Eco-technological approaches to achieve good ecological status in the Baltic Sea

 

Foci on (i) economic models supporting elaboration of regula­tions and incentives facilitating eco-technological de­velopment and on (ii) an evidence-based review of the feasibility of new technological solutions and/or biomanipulation methods.
-
3: Enhancing sustainable use of coastal and marine goods and services of the Baltic Sea

Theme 3.5: Sustainable aquaculture in the Baltic Sea

 

Focus on scientifically justified criteria enabling environmentally balanced and socially accepted aquaculture production across the Baltic Sea region.
-
4: Improving the capabilities of the society to respond to the current and future challenges directed to the Baltic Sea region

Theme 4.2: Linking ecosystem goods and services to human lifestyles and well-being**

 

Focus on quantification of the socioeconomic value of the ecosystem services and developing models for comparative and consequential analyses of cumulative benefits and trade-offs among different marine ecosystem services.
-

Theme 4.3: Maritime spatial planning from local to Baltic Sea region scale**

 

Foci on (i) applying the ecosystem approach in maritime spatial planning (MSP), particularly, developing an ecologically and socio-economically sound network of protected marine areas covering the whole Baltic Sea and (ii) exploring the needs and establishing a region-wide data exchange network in support of MSP in the Baltic Sea.
-
5:Developing improved and innovative observation and data management systems, tools and methodologies for marine information needs in the Baltic Sea region Theme 5.1 Developing and improving scientific basis for integrated monitoring programmes for continuous assessment of ecological status and human pressures -

 

Cele strategiczne BONUS-185 Tematy otwarte w konkursie* Dodatkowe wymagania
Themes 2
2: Meeting the multifaceted challenges in linking the Baltic Sea with its coast and catchment

Theme 2.4: Eco-technological approaches to achieve good ecological status in the Baltic Sea

 

Foci on (i) improvement of retention and recirculation of nutrients and other chemical sub­stances, (ii) new methods for improved wastewater treatment efficiency for xenobiotics and persistent micro- and nanoparticles, (iii) new methods for recovery of substances from waste and sediments, (iv) new methods for retention and reduction of air pollution from energy production and transporta­tion, (v) new testing methods for sewage, leachate from landfills, wastewater and storm water and (vi) new methods for restoration of marine and coastal habitats.

Minimum 25% udział przedsiębiorstw we wnioskowanym dofinansowaniu projektu

3: Enhancing sustainable use of coastal and marine goods and services of the Baltic Sea

Theme 3.5: Sustainable aquaculture in the Baltic Sea

 

Foci on (i) new regionally based fish feed ingredients and on (ii) recirculation and other tech­nologies allowing efficient re­moval or retrieval of nutrients and pathogens and minimised risk of escapees.

Minimum 25% udział przedsiębiorstw we wnioskowanym dofinansowaniu projektu

5: Developing improved and innovative observation and data management systems, tools and methodologies for marine information needs in the Baltic Sea region

Theme 5.2 Developing and testing innovative in situ, remote sensing and laboratory techniques**

Focus on remote sensing, particularly, on full usage of capabilities of the new instruments and developing dedicated and locally calibrated algorithms that could enable usage of remote sensing in the Baltic Sea monitoring.

Minimum 25% udział przedsiębiorstw we wnioskowanym dofinansowaniu projektu

Theme 5.3 User-driven new information and communication services for marine environment, safety and security in the Baltic Sea

Minimum 25% udział przedsiębiorstw we wnioskowanym dofinansowaniu projektu

*Oczekiwane rezultaty dla każdego tematu określono w BONUS Strategic Research Agenda 2011-2017, update 2014

** Cele projektów w tematach 4.2, 4.3, 5.2 sformułowano węziej niż w BONUS Strategic Research Agenda


Kraje/partnerzy biorący udział

Konsorcjum składające wniosek w konkursie musi być złożone co najmniej z 3 podmiotów prawnych, z których każdy ma siedzibę w innym kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym, a przynajmniej 2 spośród tych krajów są krajami członkowskimi programu BONUS-185 (Finlandia, Dania, Estonia, Niemcy, Litwa, Łotwa, Szwecja, Polska).

Data otwarcia naboru wniosków
 
9 listopada 2015 r.

Data zamknięcia naboru wniosków
 
Termin wstępnej rejestracji wniosków mija 9 lutego 2016r., godz. 17.00 CET

Termin składania pełnych wniosków mija 10 marca 2016 r., godz. 17.00 CET

Nabór wniosków
 
Wnioski w języku angielskim powinny zostać złożone online za pomocą elektronicznego systemu naboru BONUS Electronic Proposal Submission System (EPSS) https://epss.bonusportal.org przez koordynatora działającego w imieniu międzynarodowego konsorcjum.

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych
 
III kwartał 2016 r.

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, na wzorze zamieszczonym na stronie NCBR. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR
 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 694 603 Euro.

Kurs euro

wg European Central Bank z dnia otwarcia konkursu

Status prawny konkursu
 

  • Ustawa  z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249);
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1788 oraz z 2015 r. poz. 249);
  • Rozporządzenia MNiSW z dnia 25 lutego 2015 w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz. 299);
  • Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200).


Pomoc publiczna na realizację projektów jest udzielana na zasadach przepisów Rozdziału 2 Rozporządzenia MNiSW z dnia 25 lutego 2015 w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz. 299).

Dodatkowe informacje
 

  • Poziomy dofinansowania dla organizacji badawczych oraz przedsiębiorstw określono w przewodniku dla wnioskodawców (Guide for applicants specific to the BONUS call 2015: Blue Baltic)
  • W przypadku przedsiębiorców działania takie jak zarządzanie projektem, upowszechnianie wyników nie mogą być odrębnymi zadaniami w harmonogramie
  • Forum, na którym można znaleźć partnerów do wspólnej realizacji projektu dostępne jest pod adresem: www.bonusportal.org/BBpartnerforum


Wnioskodawcy proszeni są o kontakt telefoniczny z koordynatorem projektu w NCBR przed złożeniem wniosku w systemie EPSS.

Koordynator programu BONUS-185 w NCBR:


Katarzyna Pietruszyńska
tel: 515 061 514, 22 39 07 274
e-mail:
Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
Dział zarządzania programami

Kontakt w sprawach finansowych:

Agnieszka Płońska
tel: + 22 39 07 205
e-mail:
Sekcja finansowania projektów B+R
Dział finansowy

Kontakt w BONUS EEIG:

BONUS Secretariat
Hakaniemenranta 6
00530 Helsinki, FINLAND
tel. +358 40 040 4011
fax +358 9 4780 0044
(pytania dotyczące konkursu)
(pytania dotyczące elektronicznego system naboru wniosków)

Strona internetowa programu:
 
www.bonusportal.org

Dalsze informacje na temat zasad dofinansowania dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem http://www.bonusportal.org/programme/competitive_calls/bonus_call_2015_blue_baltic

 

Materiały do pobrania:
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito