Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

ERA-NET COFUND BESTF3 - Otwarcie naboru wniosków w konkursie

02-12-2015

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 1 grudnia 2015 r. otwarto nabór wniosków w międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET COFUND BESTF3. Konkurs skupia się na finansowaniu prac dotyczących bioenergii.

Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu:

 

Joint Call for Proposals of the ERA-NET COFUND BESTF3


Temat konkursu:

 

Bioenergy demonstrations of the European Industrial Bioenergy Initiative: Bioenergy Sustaining the Future 3


Zakres konkursu:

 

 1. Focus on innovation: projects must demonstrate an innovation that has not been demonstrated previously e.g. either an innovative technology or an innovative concept which brings together existing components/processes.
 2. Major focus must be energy production: at least 70% of the bio-products produced by the plant shall be bioenergy (electricity, heat, or transport fuels) calculated on the basis of energy content of the products sold.
 3. Focus on EIBI value chains: projects must address one or more of seven value chains included in Call Text
 4. Technology Readiness Level (TRL): Projects must primarily address the last steps prior to commercial operation, i.e.:
  • A full-scale, similar system demonstrated in a relevant environment or
  • An actual system completed and qualified through test and demonstration activities
 5. Highlight the added value derived from European cooperation in comparison to national projects


Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 

 • Wielka Brytania (koordynator), The Secretary of State for Energy and Climate Change, (“DECC”)
 • Holandia, Ministerie van Economische Zaken (“RVO.nl”)
 • Finlandia, Innovaatiorahoituskeskus Tekes (“Tekes”)
 • Dania, Energistyrelsen (“EUDP”)
 • Polska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (“NCBR”)
 • Hiszpania, Ministerio De Economia Y Competitividad (“MINECO”)
 • Szwecja, Statens Energimyndighet (“SWEA-STEM”),
 • Hiszpania, Centre for the Development of Industrial Technology (“CDTI”)

 

Data otwarcia naboru wniosków:
1 grudnia 2015 r.

Data zamknięcia naboru wniosków:

 

29 lutego 2016 r. (zakończenie naboru wniosków wstępnych)

Po zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu należy złożyć wspólny pełny wniosek w języku angielskim do 12 maja 2016 r.


Nabór wniosków:

 

Wnioski wstępne w wersji elektronicznej należy składać za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie: https://www.logmaster.fi/bestf

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

 

Czwarty kwartał 2016 r.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR:


Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 500 000 euro.


Kurs euro:

 

kurs z dnia otwarcia konkursu, tj. EUR 1 = PLN 4.2679


Status prawny konkursu:

 

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (t.jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 z późn. zm.);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1788, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej.


Wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu można znaleźć na stronie www.ncbr.gov.pl

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:


Karolina Janczykowska
tel: 515 061 554
fax: +48 22 201 34 08
e-mail:
Sekcja Zarządzania Programami Badań INFOTECH
Dział Zarządzania Programami
    
Kontakt w sprawach finansowych:


Wojciech Gruszczyński
tel.: +48 22 39 07 215
fax: +48 22 201 34 08
e-mail:
Sekcja finansowania projektów B+R
Dział Finansowy


Kontakt w ERA-NET COFUND BESTF 3:

 

Koordynator Programu
Dr Megan Cooper
megan.

Strona internetowa programu:

 

http://eranetbestf.net/three/

Materiały do pobrania:

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito