Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Electric Mobility Europe - otwarcie naboru wniosków

03-11-2016
Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, że 2 listopada 2016 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu Electric Mobility Europe. Konkurs skupia się na finansowaniu projektów B+R obejmujących zagadnienia z zakresu elektromobilności i pojazdów elektrycznych.
 
Szczegółowe informacje o konkursie:
 
Nazwa konkursu:
 
Electric Mobility Europe Call 2016
 
Temat konkursu:
 
Elektromobilność i pojazdy elektryczne
 
Zakres konkursu:
 
 1. System integration (transport, urban and sub-urban areas)
 2. Integration of urban freight and city logistics in e-mobility
 3. Smart Mobility concepts and ICT applications
 4. Public Transport
 5. Consumer behaviour and societal trends
 
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
 
 • Austria,
 • Białoruś,
 • Dania,
 • Finlandia,
 • Hiszpania,
 • Holandia,
 • Izrael,
 • Katalonia (region w Hiszpanii),
 • Niemcy,
 • Piemont (region we Włoszech),
 • Polska,
 • Szwecja,
 • Turcja,
 • Węgry.
 
Data otwarcia naboru wniosków:
 
2 listopada 2016 r.
 
Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych:
 
6 lutego 2017 r.
 
Data zamknięcia naboru wniosków pełnych:
 
maj/czerwiec 2017 r.
 
Nabór wniosków:
 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: http://cmt-electricmobilityeurope.eu
 
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:
 
październik - grudzień 2017 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 
Budżet NCBR:
 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 000 000 €.
 
Kurs euro:
 
4,3255 zł
 
Status prawny konkursu:
 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200).
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej.
 
Informacji w sprawie konkursu udzielają:
 
Kontakt ze strony NCBR:
 
Jan Osiński
Sekcja Programów Międzynarodowych
Dział Zarządzania Programami
e-mail: 
tel: +48 (22) 39 07 324
 
Kontakt w sprawach finansowych:
 
Natalia Dębecka
e-mail:
Sekcja finansowania projektów B+R
Dział finansowy
 
Sekretariat konkursu:
 
TÜV Rheinland Consulting GmbH (Niemcy):
Márcia Giacomini
Stefan Kuschel
David Doerr
e-mail:
 
Strona internetowa programu:
 
 
Materiały do pobrania:
 
 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito