Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Otwarcie naboru wniosków w 2. konkursie w ramach ERA-CVD Cardiovascular Diseases

18-01-2017
Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, iż 16 stycznia br. otwarto nabór wniosków w ramach 2. międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-CVD Cardiovascular Diseases. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób sercowo-naczyniowych. 
 

 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu:

 
2nd Joint Transnational Call (JTC 2017)

 

Temat konkursu:

 
“Mechanisms of early atherosclerosis and/or plaque instability in Coronary Artery Disease”
 

Zakres konkursu:

 
The JTC 2017 aims at enabling scientists in different countries to build an effective collaboration on  common  multidisciplinary  research  projects  based  on  complementarities  and  sharing  of expertise in the field of coronary artery disease, with a clear translational research approach.
Supported  projects  are  expected  to  have  a  concrete  impact  in  the  early  recognition  and prognosis  of  CAD  and  will  be  of  help  at  identifying  those  individuals/patients  who  will  likely develop acute events in the near future (0-12 months).
Transnational research proposals must cover at least one of the following two sub-topics, which are equally relevant for this call, in relation to early recognition of CAD:
 • exploration of mechanisms leading to plaque instability, including the role of genetic factors, nutritional and gut microbiota giving mechanistic insights into the development, progression or plaque instability;
 • improvement of imaging techniques as well as validation of biomarkers (genetic, epigenetic, lipidomic, proteomic,  metabolomics,  microbiota),  leading  to  earlier recognition of risk and/or protective factors. Biomarkers are characteristics that are measured as an indicator of a biological or pathological process, or of a pharmacological response.  Validation  studies  must  provide  published  data  on  the  sensitivity  of  the biomarker  in question  and  may  apply  for further  specificity,  bio-analytical  assessment, probability of false positives or false negatives and Pharmacokinetic-Pharmacodynamic (PK-PD) model validation steps.
Additionally, each proposal should consider the following cross-sectional aspects:
 • interdisciplinary  approach,  e.g.  integrating  biomedicine,  physics,  chemistry, mathematics,  systems  biology  and  clinical  medicine  for  the  development  of  the applications;
 • research on sex/gender differences in order to give further mechanistic insights into the development of the disease, its progression and to identify difference in treatment responses;
 • Translational research approach/perspective.
 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 
 • Belgia, Flemish Region: Research Foundation Flanders (FWO);
 • Estonia: Estonian Research Council (ETAg);
 • Francja: French National Research Agency (ANR);
 • Niemcy: Federal Ministry of Education and Research (BMBF);Izrael: Chief Scientist Office of the Ministry of Health (CSO-MOH);
 • Włochy: Italian Ministry of Health (MoH-IT);
 • Łotwa: State Education Development Agency (VIAA);
 • Norwegia: The Research Council of Norway (RCN);
 • Polska: National Centre for Research and Development (NCBR);
 • Portugalia: Ministry of Health Portugal (MS);
 • Rumunia: Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare (ANCSI);
 • Słowacja: Slovak Academy of Sciences (SAS);
 • Hiszpania: National Institute of Health Carlos III (ISCIII);
 • Tajwan: Ministry of Science and Technology (MoST);
 • Holandia: Dutch Heart Foundation (DHF);
 • Holandia: The Netherlands Organization for Health Research and Development (ZonMw);
 • Turcja: The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK)
 

Data otwarcia naboru wniosków:

 
16 stycznia 2017 r.
 

Data zamknięcia naboru wniosków:

 
6 marzec 2017 r.
 

Nabór wniosków:

 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie  https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/eracvd_jtc2017
 
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych III-IV kwartał 
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 
Działania typu: rozpowszechnianie wyników badań, promocja, zarządzanie, koordynacja - nie mogą stanowić oddzielnego zadania. 
 

Budżet NCBR

 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.
Koszt projektu polskiego partnera nie powinien przekraczać 200 000 euro.
 

Kurs euro:

 
4.3729

 

Status prawny konkursu:

 
 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 oraz z 2015 poz. 249);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2014 poz. 1788 oraz z 2015 r. poz. 249);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: www.era-cvd.eu
 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 

Kontakt w NCBR:

 

Małgorzata Ziemińska
tel.: 22 39 07 493
e-mail:
Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami
 

Kontakt w sprawach finansowych:

 
Wojciech Gruszczyński
tel.:  22 39 07 215
e-mail:  
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy;
 

Kontakt w ERA-CVD:

 

Sekretariat konkursu:

 
ERA-CVD JTC2017 Joint Call Secretariat (JCS)
Ministero della Salute, Włochy
e-mail:
Maria Grazia Mancini
Mariangela Siler
telefon: +39 06 5994 3215
 

Strona internetowa programu:

 
 
 

Materiały do pobrania:

 
 
 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito