Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

ERA-NET CO-FUND ERA GAS

drukuj
A A A

ERA-NET for Monitoring & Mitigation of Greenhouse gases from Agri- and Silvi-culture

 
 
 
Incjatywa ERA-NET Co-Fund ERA-GAS powstała przy współpracy z członkami FACCE JPI - Inicjatywy Wspólnego Planowania „Rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe i zmiany klimatyczne” (Joint Programming Initiative Agriculure, Food Security and Climate Change). Strategiczny Program Badawczy Inicjatywy FACCE JPI (Strategic Research Agenda – SRA) definiuje 5 głównych tematów badawczych:
 
  1. Sustainable food security under climate change, based on an integrated food systems perspective: modeling, benchmarking and policy research perspective
  2. Environmentally sustainable growth and intensification of agricultural systems under current and future climate and resource availability
  3. Assessing and reducing trade-offs between food production, biodiversity and ecosystem services
  4. Adaptation to climate change throughout the whole food chain, including market repercussions
  5. Greenhouse gas mitigation: nitrous oxide and methane mitigation in the agriculture and forestry sector, carbon sequestration, fossil fuel substitution and mitigating GHG emissions induced by indirect land use change

 

Tematyka i zakres Programu ERA-GAS będą ściśle związane z 5 tematem badawczym SRA. Celem Programu jest nawiązanie/wzmocnienie międzynarodowej współpracy pomiędzy partnerami konsorcjum w obszarze prac B+R, która polega na podejmowaniu wspólnych działań w tematyce redukcji emisji gazów cieplarnianych. W ramach Programu ogłoszony zostanie konkurs na projekty badawcze o łącznym budżecie około 14,5 miliona €.
 
Działania:
 
WP1 – Zarządzanie Konsorcjum
WP2 – Przygotowanie i ogłoszenie konkursu w formule co-fund
WP3 – Ocena i wybór wniosków w ramach konkursu
WP4 – Monitorowanie projektów wyłonionych w konkursie
WP5 – Komunikacja i rozpowszechnianie wyników
WP6 – Przygotowanie dodatkowego konkursu i inne działania
WP7 – Opracowanie strategii dotyczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorze rolniczym i leśnym
 
Członkowie konsorcjum ERA-GAS:
 
ERA-GAS zrzesza partnerów z 16 europejskich instytucji finansujących badania i rozwój.
 
1. Dania INNOVATIONSFONDEN (IFD)
2. Finlandia MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY (MMM)
3. Francja AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)
4. Niemcy Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLEG)
5. Irlandia TEAGASC - AGRICULTURE AND FOOD DEVELOPMENT AUTHORITY (Teagasc)
6. Irlandia
DEPARTMENT OF AGRICULTURE, FOOD AND THE MARINE (DAFM)
7. Litwa VALSTS IZGLITIBAS ATTISTIBAS AGENTURA (VIAA)
8. Holandia NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (NWO)
9. Nowa Zelandia Ministry for Primary Industries (MPI)
10. Norwegia NORGES FORSKNINGSRAD (Norges forskningsråd)
11. Polska
NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU (NCBR)
12. Rumunia
Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)
13. Szwecja FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE (FORMAS)
14. Turcja
MINISTRY OF FOOD AGRICULTURE AND LIVESTOCK (TAGEM)
15. Wielka Brytania THE SECRETARY OF STATE FOR ENVIRONMENT, FOOD AND RURAL AFFAIRS (DEFRA)
16. USA UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA)
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito