Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Konkursy

drukuj
A A A

Otwarcie naboru wniosków w I konkursie Programu ERA-NET ERA-GAS: ,,ERA-NET for Monitoring & Mitigation of Greenhouse gases from Agri- and Silvi-culture”

07-03-2016
Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, iż 04 marca 2016 r. otwarto nabór  wniosków wstępnych w ramach I międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET Co-Fund ERA-GAS. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu redukcji emisji gazów cieplarnianych.
 
Szczegółowe informacje o konkursie:
 
Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć następujących obszarów badawczych:
 
  1. Improving national GHG inventories and monitoring, reporting and verification of emissions
  2. Refining and facilitating the implementation of GHG mitigation technologies
  3. State of the art production systems that are profitable and improve food and forest biomass production while reducing GHG emissions
  4. Assessment of policy and economic measures to support emissions reductions across the farm-to-fork and forest-to consumer chain.
 
Konsorcja uczestniczące w konkursie muszą składać się z minimum 3 grup badawczych, z przynajmniej 3 różnych państw uczestniczących w konkursie.
  
Data otwarcia naboru wniosków:
 
Otwarcie naboru wniosków wstępnych: 04 marca 2016 r.
 
Data zamknięcia naboru wniosków:
 
Zamknięcie naboru wniosków wstępnych: 03 maja 2016 r.
 
Nabór wniosków:
 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: https://www.submission-eragas.eu/call1
 
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:
 
I-II kwartał 2017r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 
Działania typu: rozpowszechnianie wyników badań, promocja, zarządzanie, koordynacja – nie mogą stanowić oddzielnego zadania. 
 
Budżet NCBR:
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.
 
Kurs euro:
 
Kurs ECB z dnia otwarcia konkursu, tj. 1 EUR = 4,3313 PLN 
 
Status prawny konkursu:
  • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 oraz z 2015 poz. 249);
  • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2014 poz. 1788 oraz z 2015 r. poz. 249);
  • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
  • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zakładce Materiały do pobrania oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.eragas.eu/
 
Informacji w sprawie konkursu udzielają:
 
Kontakt w NCBR:
 
Kinga Szymańska-Rzeźnik
tel.: 22 39 07 457
e-mail:
Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami
 
Kontakt w sprawach finansowych:
 
Wojciech Gruszczyński
tel.:  22 39 07 215
e-mail:
Sekcja Finansowania Projektów B+R.
Dział Finansowy
 
Sekretariat konkursu:
Diane Drescher-Petersen 
e-mail:
tel: +49-(0)2461 61-9454

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito