Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

ERA-NET SusAn - Otwarcie naboru wniosków w konkursie

07-01-2016
 
 
Szanowni Państwo,
informujemy, że 4 stycznia 2016 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu na projekty badawcze, organizowanego w ramach programu European Research Area on Sustainable Animal Production Systems. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu zrównoważonej produkcji zwierzęcej. 
 
Szczegółowe informacje o konkursie:
 
Nazwa konkursu:
European Research Area on Sustainable Animal Production Systems SusAn
 
Temat konkursu:
Zrównoważona produkcja zwierzęca
 
Zakres konkursu:
This co-funded call for research is open to transnational research proposals which take a systems and interdisciplinary approach to research to address multiple objectives under the following three Research Areas:
Research Area 1: Improve the productivity, resilience and competitiveness of European Animal Production
Research Area 2: Improve and manage resource use to reduce waste and enhance the environmental sustainability of European Animal Production
Research Area 3: Improve on-farm practices to enhance consumer acceptability and address societal challenges associated with animal welfare, product quality and safety, biodiversity and provision of ecosystem services.
 
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
 • Austria – Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management (BMLFUW)
 • Belgium – Flanders Agency for Innovation by Science and Technology - Flanders (IWT)
 • Belgium – Wallonia – Public Service of Wallonia (SPW)
 • Czech Republic – Ministry of Agriculture, Department of Research, Education and Extension (MZE)
 • Denmark – The Ministry of Environment and Food (DAFA)
 • Estonia – Ministry of Rural Affairs (MEM)
 • Finland – Ministry of Agriculture and Forestry (MMM)
 • France – Agence Nationale de la Recherche (ANR)
 • Germany – Federal Ministry of Food and Agriculture (BMEL)
 • Greece – Hellenic Agricultural Organization (DIMITRA)
 • Ireland – Teagasc - Agriculture and Food Development Authority (Teagasc)
 • Ireland – Department of Agriculture, Food the Marine (DAFM)
 • Italy – Ministry of Agricultural, Food and Forestry policies (MIPAAF)
 • Italy – Ministry of Health (MoH)
 • Latvia – State Education Development Agency (VIAA)
 • Lithuania – Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania (MoA ZUM)
 • The Netherlands – Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO)
 • Norway – The Research Council of Norway (RCN)
 • Poland – The National Centre for Research and Development (NCBR)
 • Portugal – Foundation for Science and Technology (FCT)
 • Slovakia – Ministry of Agriculture and Rural Development (MPRV-SR)
 • Slovakia – Slovak Academy of Sciences (SAS)
 • Slovenia – Ministry for Agriculture, Forestry and Food(MKGP)
 • Spain – Basque Region – Basque Food Safety Foundation (ELIKA)
 • Spain – The Centre for the Development of Industrial Technology (CDTI)
 • Spain – National Institute for the Agricultural and Food Research and Technology (INIA)
 • Sweden – The Swedish Research Council for Environment (Formas)
 • Turkey – Ministry of Food, Agriculture and Livestock (MFAL GDAR)
 • Turkey – The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)
 • United Kingdom – Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA)

 

Data otwarcia naboru wniosków:
4 stycznia 2016 r.
 
Data zamknięcia naboru wniosków:
29 marca 2016 r.
 
Nabór wniosków:
Nabór wniosków międzynarodowych będzie odbywał się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie programu
 
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:
III kwartał 2016 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 
Budżet NCBR:
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro. Kwota o jaką  mogą ubiegać się podmiot/y reprezentujące Polskę w danym konsorcjum projektowym to 300 000 euro/projekt.
 
Kurs euro:
Kurs ECB z dnia otwarcia konkursu, tj.  4,2955 zł.
 
Status prawny konkursu:
 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (t.jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 z późn. zm.);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1788, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na stronie konkursu pod adresem: http://www.era-susan.eu/
 
Informacji w sprawie konkursu udzielają:
 
Kontakt w NCBR:
Kinga Szymańska-Rzeźnik
Tel: +48 22 39 07 457
E-mail:
Sekcja Programów Międzynarodowych
Dział Zarządzania Programami
 
Kontakt w sprawach finansowych:
Wojciech Gruszczyński
Tel: +48 0  22 39 07 215
Fax: +48 22 20 13 408
E-mail:
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy 
 
Kontakt w sekretariacie międzynarodowym konkursu:
 
Joint call secretariat:
Katerina Kotzia 
 
Strona internetowa programu:
 
Załączniki:
 1. Regulamin konkursu (Call Announcement)
 2. Wniosek o dofinansowanie (polski)
 3. Oświadczenie krajowe
 4. Krajowy przewodnik kwalifikowalności kosztów
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito