Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Otwarcie naboru wniosków w konkursie ERA-NET EuroNanoMed III cofund

16-11-2016
Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, iż 14 listopada otwarty został międzynarodowy konkurs zorganizowany w ramach programu ERA-NET EuroNanoMed III cofund. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu nanomedycyny.
 
Szczegółowe informacje o konkursie:
 
Nazwa konkursu:
 
EuroNanoMed III Joint Transnational Call for Proposals (2017) for “European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”
 
Temat konkursu:
 
Nanomedycyna
 
Zakres konkursu:
 
 • Regenerative medicine
 • Diagnostics
 • Targeted delivery systems
 
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
 
 • Belgia (French speaking community),
 • Kanada (Quebec),
 • Estonia,
 • Francja,
 • Niemcy,
 • Grecja,
 • Irlandia,
 • Izrael,
 • Włochy,
 • Łotwa,
 • Litwa,
 • Holandia,
 • Norwegia,
 • Polska,
 • Rumunia,
 • Słowacja,
 • Hiszpania,
 • Tajwan,
 • Turcja.
 
Data otwarcia naboru wniosków:
 
28 listopada 2016 r.
 
Data zamknięcia naboru wniosków:
 
16 stycznia 2017 r. (g. 17:00 CET) - wnioski wstępne
9 czerwca 2017 r.  (g. 17:00 CET) - wnioski pełne (procedura dwuetapowa)
 
Nabór wniosków:
 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie  https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/euronanomed2017
 
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:
 
Czwarty kwartał 2017 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 
Budżet NCBR:
 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości  700 000 euro. Pojedynczy Wnioskodawca może ubiegać się o maksymalne dofinansowanie w wysokości 200 000 euro.
 
Kurs euro:
 
EUR 1 = PLN 4,406
 
Status prawny konkursu:
 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 
 
O dofinansowanie z Centrum będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa i jednostki naukowe zarejestrowane w Polsce pod warunkiem udziału polskiego przedsiębiorstwa w konsorcjum międzynarodowym składającym wniosek. Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.euronanomed.net/joint-calls/8th-joint-call-2017-2/
 
Informacji w sprawie konkursu udzielają:
 
Kontakt w NCBR:
 
Marcin Chmielewski
tel.: + 48 22 39 07 109
Dział Zarządzania Programami
Sekcja Programów Międzynarodowych
 
Kontakt w sprawach finansowych:
 
Natalia Dębecka
tel.: +48 22 39 07 145
e-mail:
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy
 
Kontakt w EuroNanoMed III cofund:
 
Sekretariat konkursu:
 
Amélie Vergne,  French National Research (ANR)
50 avenue Daumesnil, 75012 Paris – France
tel.:  +33 (0)1 78 09 80 44
e-mail:
 
Link do dokumentów konkursowych:
 
 
Strona internetowa programu:
 
 
Materiały do pobrania:
 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito