Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Otwarcie naboru wniosków w konkursie FLAG-ERA 2017 - Graphene

23-01-2017
Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, iż 11.01.2017 otwarty został nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu FLAG-ERA II. W ramach konkursu możliwe jest finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii grafenowych.
 

 

Szczegółowe informacje o konkursie

 

Nazwa konkursu

 
FLAG-ERA Call 2017
 

Tematy konkursu

 
Graphene JTC areas - Applied research and innovation
 
 1. In-situ and ex-situ quality control of GRMs
 2. Controlling doping in high quality large-area graphene
 3. GRMs for smart textiles
 4. Functional coatings using GRMs
 5. GRMs for corrosion prevention and as lubricants
 6. GRMs for thermal management and thermoelectrics
 7. Biorecognition of specific disease markers using GRMs
 8. Highly selective gas sensors based on GRMs
 9. GRM-based bioelectronic technologies 

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 
 • Fund for Scientific Research FNRS - Belgium
 • Bulgarian National Science Fund BNSF - Bulgaria
 • German Research Foundation DFG - Germany
 • Ministerio de Economía y Competitividad - Agencia Estatal de Investigación MINECO-AEI - Spain
 • Agence Nationale de la Recherche ANR - France
 • General Secretariat for Research & Technology GSRT - Greece
 • National Research, Development and Innovation Office NKFIH - Hungary
 • Ministry for Education, University and Research MIUR - Italy
 • Research council of Lithuania LMT - Lithuania
 • Valsts izglitibas attistibas agentura - VIAA - Latvia
 • Netherlands Organisation for Scientific Research NWO - Netherlands
 • National Centre for Research and Development NCBR - Poland
 • Executive Agency for Higher Education, Research, Development & Innovation Funding UEFISCDI - Romania
 • The Swedish Research Council (VR) and the Swedish Governmental Innovation Agency (VINNOVA) - Sweden
 • Ministry of Education Science and Sport MIZS - Slovenia
 • Slovak Academy of Sciences SAS - Slovakia
 • The Scientific and Technological Research Council of Turkey TUBITAK - Turkey
 

Wnioskodawcy

 
Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi z polskimi przedsiębiorcami.

 

Data otwarcia naboru wniosków wstępnych

 
11 stycznia 2017
 

Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych

 
14 marca 2017
 

Data naboru wniosków pełnych

 
Lipiec 2017
 

Nabór wniosków

 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny: https://aap.agencerecherche.fr/_layouts/15/SIM/Pages/SIMNouveauProjet.aspx?idAAP=1133
 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

 
Czwarty kwartał 2017
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. 
 
Wniosek powinien zawierać opis zadań realizowanych wyłącznie przez polskiego partnera projektu, ich harmonogram oraz kosztorys. 
 
Przedsiębiorca do wniosku dołącza następujące dokumenty:
 • Informację o uzyskanej pomocy publicznej innej niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 • Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną,
 • Analizę porównawczą - (efekt zachęty) wykazująca spełnienie jednego lub więcej z poniższych kryteriów dzięki otrzymaniu pomocy:
  • znaczące zwiększenie rozmiaru projektu,
  • znaczące zwiększenie zasięgu projektu,
  • znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej przez beneficjenta na projekt,
  • znaczące przyspieszenie zakończenia projektu (dotyczy tylko dużego przedsiębiorcy).
 
Wnioski zostaną zaopiniowane pod względem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 

Budżet NCBR

 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.
 

Wysokość maksymalnego dofinansowania na projektu

 
250 000 euro
 

Kurs euro

 
4,3684
 

Dofinansowanie

 
 • Badania przemysłowe
 • Prace rozwojowe
 

Rozpoczęcie finansowania projektów

 
Styczeń 2018
 

Status prawny konkursu

 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 
 
 
Pozostałe, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: https://www.flagera.eu/flag-era-calls/jtc-2017/call-announcement/
 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 

Kontakt w NCBR

 
Katarzyna Samsel
tel.: + 48 22 39 07 156
tel. kom.:+48 515 061 556
e-mail:
Sekcja zarządzania programami badań INFOTECH.
Dział zarządzania programami
 

Kontakt w sprawach finansowych

 
Wojciech Gruszczyński
tel.: + 48 22 39 07 215
e-mail:
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy
 

Strona internetowa programu

 
 
 

Materiały do pobrania:

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito