Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Konkurs 2016

drukuj
A A A

M-ERA-NET - Otwarcie naboru wniosków w konkursie

21-03-2016
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że 15 marca 2016 r. otwarto nabór wniosków w międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu M-ERA.NET. W ramach konkursu możliwe jest finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii materiałowych.
 
Szczegółowe informacje o konkursie:
 
Nazwa konkursu:
 
M-ERA.NET Call 2016
 
Zakres konkursu:
 
 1. Integrated computational materials engineering (ICME)
 2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
 3. High performance synthetic and biobased composites
 4. Functional materials
 5. Interfaces between materials and biological hosts for health applications
 6. Materials for additive manufacturing
 
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
 
 
Wnioskodawcy:
 
Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami.
 
Data otwarcia naboru wniosków:
 
15 marca 2016 r.
 
Data zamknięcia naboru wniosków:
 
14 czerwca 2016 r. godz. 12:00 (zakończenie naboru wniosków wstępnych)
 
Po zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu należy złożyć wspólny pełny wniosek w języku angielskim do 10 listopada 2016 r.
 
Nabór wniosków:
 
Wnioski wstępne w wersji elektronicznej należy składać za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie https://www.vdivde-it.de/meranet-submission/submission/call-2016/
 
Procedura konkursowa:
 
Konkurs jest dwuetapowy.
 
W pierwszym etapie składane są wnioski wstępne przez koordynatora projektu w imieniu międzynarodowego konsorcjum.
 
Na tym etapie następuje weryfikacja możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektu partnerów przez organizacje właściwe dla ich kraju. 
 
Do drugiego etapu zakwalifikowane zostaną projekty na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania mniejszą od 300% budżetu krajowego. W tym celu wnioski wstępne poddane zostaną ocenie merytorycznej ekspertów wyłonionych z bazy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 
W drugim etapie wnioski pełne złożone w elektronicznym systemie poddane zostaną ocenie międzynarodowego panelu ekspertów.
 
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:
 
Pierwszy kwartał 2017 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 
Budżet NCBR:
 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 000 000 euro.
 
Kurs euro:
 
kurs z dnia otwarcia konkursu, tj. EUR 1 = PLN 4,2889
 
Dofinansowanie:
 
 • Badania przemysłowe
 • Prace rozwojowe

 

Status prawny konkursu:
 
 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej.
 
Informacji w sprawie konkursu udzielają:
 
Kontakt w NCBR:
 
Maciej Jędrzejek
 
Sekcja zarządzania programami międzynarodowymi
 
Dział Zarządzania Programami
 
tel.: +48 22 39 07 160
 
kom.: +48 519 684 052
 
e-mail: 
 
Kontakt w sprawach finansowych:
 
Wojciech Gruszczyński
 
tel.: + 48 22 39 07 215
 
e-mail: wojciech.gruszczynski@ncbr.gov.pl
 
Sekcja Finansowania Projektów B+R
 
Dział Finansowy
 
Strona internetowa programu:
 
http://m-era.net
 
Materiały do pobrania:
 
 
 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito