Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Konkurs 2017

drukuj
A A A

Otwarcie naboru wniosków w konkursie M-ERA.NET 2017

22-03-2017
Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, że 14 marca 2017 r. otwarto nabór wniosków w międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu M-ERA.NET. W ramach konkursu możliwe jest finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii materiałowych.
 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu:

 
M-ERA.NET Call 2017
 

Tematy konkursu:

 
 1. Integrated computational materials engineering (ICME)
 2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
 3. High performance composites
 4. Multifunctional materials
 5. New strategies for advanced material-based technologies in health applications
 6. Materials for additive manufacturing
 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 
 

Wnioskodawcy:

 
Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami.
 

Data otwarcia naboru wniosków wstępnych:

 
14 marca 2017 r.
 

Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych:

 
13 czerwca 2017 r. 
 

Data zamknięcia naboru wniosków pełnych:

 
9 listopada 2017 r.
 

Nabór wniosków:

 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2017
 

Procedura konkursowa:

 
Konkurs jest dwuetapowy.
 
W pierwszym etapie składane są wnioski wstępne przez koordynatora projektu w imieniu międzynarodowego konsorcjum.
 
Na tym etapie następuje weryfikacja możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektu partnerów przez organizacje właściwe dla ich kraju. 
 
Do drugiego etapu zakwalifikowane zostaną projekty na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania mniejszą od 300% budżetu krajowego. W tym celu wnioski wstępne poddane zostaną ocenie merytorycznej ekspertów wyłonionych z bazy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 
W drugim etapie wnioski pełne złożone w elektronicznym systemie poddane zostaną ocenie międzynarodowego panelu ekspertów.
 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

 
Pierwszy kwartał 2018 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. 
 
Wniosek powinien zawierać opis zadań realizowanych wyłącznie przez polskich partnerów projektu, ich harmonogram oraz kosztorys. 
 
Wnioski zostaną zaopiniowane pod względem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 

Budżet NCBR:

 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.
 

Kurs euro:

 
4,3221
 

Dofinansowanie:

 
 • Badania przemysłowe
 • Prace rozwojowe
 
Rozpoczęcie finansowania projektów –  II kwartał 2018 r.
 

Status prawny konkursu:

 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 
 
 
Pozostałe, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2017
 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 

Kontakt w NCBR:

Maciej Jędrzejek
 
Sekcja zarządzania programami międzynarodowymi
 
Dział Zarządzania Programami
 
tel.: +48 22 39 07 160
 
kom.: +48 519 684 052
 
e-mail: 
 
Kontakt w sprawach finansowych:
 
Wojciech Gruszczyński
tel.: + 48 22 39 07 215
e-mail:
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy
 

Strona internetowa programu:

 
 

Materiały do pobrania:

 
 
 
 
 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito