Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Konkurs 2018

drukuj
A A A

M-ERA.NET 2 Uruchomienie konkursu 2018

16-03-2018
Szanowni Państwo,
 
Informujemy, że 13 marca 2018 r. uruchomiono międzynarodowy konkurs, zorganizowany w ramach programu M-ERA.NET 2. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii materiałowych.
 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu

 
M-ERA.NET Call 2018
 

Temat konkursu

 
Technologie materiałowe
 

Zakres konkursu

 
 1. Multiscale modeling for materials engineering and processing (M3EP)
 2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
 3. High performance composites
 4. Functional materials
 5. New strategies for advanced material-based technologies in health applications
 6. Materials for additive manufacturing
 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 
 • Austria: FFG-TP
 • Belgium (Flanders): VLAIO
 • Belgium (French Speaking Community): FNRS
 • Belgium (Wallonia): SPW
 • Bulgaria: BNSF
 • Brazil (Sao Paulo): FAPESP
 • Czech Republic: TA CR
 • Estonia: ETAg
 • Germany: PTJ/PTKA
 • Hungary: NKFIH
 • Italy (Calabria): Regione Calabria
 • Latvia: VIAA
 • Lithuania: RCL
 • Luxembourg: FNR
 • Norway: RCN
 • Poland: NCBR
 • Poland: NCN
 • Portugal (Azores): FCRT
 • Romania: UEFISCDI
 • Russia: FASIE
 • Slovakia: SAS
 • Slovenia: MIZS
 • South Africa: DST
 • Spain: MINECO AEI
 • Spain (Andalucía): IDEA
 • Spain (Asturias): IDEPA
 • Spain (Basque Country): Innobasque
 • Spain (Castilla y León): ICE
 • Switzerland: SBFI
 • Taiwan: MOST
 • Turkey: TÜBITAK
 

Wnioskodawcy

 
Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami.
 

Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych

 
12 czerwca 2018 r.
 

Data zamknięcia naboru wniosków pełnych

 
IV kwartał 2018 r.
 

Nabór wniosków

 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie  https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2018
 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

 
I kwartał 2019 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 

Budżet NCBR

 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 mln EUR.
 

Kurs euro

 
4.2119 (z dnia otwarcia konkursu wg. EBC)
 

Status prawny konkursu

 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U.2017.1447 zm.)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2018

 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 

Kontakt w NCBR:

Maciej Jędrzejek
 
Sekcja programów międzynarodowych
Dział Zarządzania Programami
 
tel.: +48 22 39 07 160
kom.: +48 519 684 052
 
e-mail:
 

Kontakt w sprawach finansowych:

Marta Miecznik
 
Dział Finansowy
 
e-mail:
 

Strona internetowa programu

 
 

Materiały do pobrania:

 
 
Zachęcamy również do zapoznania się z wzorem umowy, „Warunkami ogólnymi realizacji projektu” (OWU) oraz wzorem deklaracji wekslowej, zamieszczonymi na stronie NCBR.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito