Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

TRANSCAN-2 - Otwarcie naboru wniosków w konkursie JTC 2014

29-01-2015

Szanowni Państwo,

informujemy, że 15 stycznia 2015 r. otwarto I międzynarodowy konkurs, organizowany w ramach programu TRANSCAN-2. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu onkologii.

Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu:


Translational research on human tumour heterogeneity to overcome recurrence and resistance to therapy


Temat konkursu:

 

onkologia


Zakres konkursu:


Celem konkursu jest wsparcie realizacji międzynarodowych projektów badawczych w obszarze onkologii. Zgłaszane projekty powinny nawiązywać do przynajmniej jednego zakresu tematycznego:

 1. Development and validation of methods to investigate human tumour heterogeneity (including heterogeneity between the primary tumour and the metastatic sites).
 2. Studies on human tumour heterogeneity in order to guide therapeutic intervention and identify new therapeutic targets.
 3. Development of new precision therapeutic strategies that may prevent human tumour recurrence or resistance to therapy by counteracting tumour heterogeneity.


Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 

 • Austrian Science Fund (FWF), Austria
 • Research Foundation - Flanders (FWO), Belgia
 • Fund for Scientific Research (FNRS), Belgia
 • Estonian Research Council (ETAg), Estonia
 • National Cancer Institute (INCa), Francja
 • ARC French Foundation for Cancer Research (ARC Foundation), Francja
 • Federal Ministry of Education and Research (BMBF), Niemcy
 • General Secretariat for Research and Technology, Ministry of Education and Religious Affairs (GSRT), Grecja
 • The Chief Scientist Office of the Ministry of Health (CSO-MOH), Izrael
 • Ministry of Health (MoH), Włochy
 • Ministry of Education, Universities and Research (MIUR), Włochy
 • Alliance Against Cancer (ACC), Włochy
 • Latvian Academy of Sciences (LAS), Łotwa
 • Dutch Cancer Society (DCS), Holandia
 • The Netherlands Organisation for Health Research and Development (ZonMw), Holandia
 • The Research Council of Norway (RCN), Norwegia
 • Norwegian Cancer Society (NCS), Norwegia
 • National Centre for Research and Development (NCBR), Polska
 • Foundation for Science and Technology (FCT), Portugalia
 • Slovak Academy of Sciences (SAS), SłowacjaMinistry of Education, Science and Sport (MIZS), Słowenia
 • National Institute of Health Carlos III (ISCIII), Hiszpania
 • The Foundation for the support of the Applied Scientific Research and Technology in Asturias (FICYT), Hiszpania
 • Ministry of Science and Technology (MoST), Tajwan
 • The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK), Turcja


Data otwarcia naboru wniosków:

 

16 lutego 2015 r.

Data zamknięcia naboru wniosków:

 

16 marca 2015 r.

Nabór wniosków:


Nabór wniosków międzynarodowych będzie odbywał się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie programu (www.transcanfp7.eu)

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

 

IV kwartał 2015 r.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR:

 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500.000 euro.


Kurs euro:

 

Kurs ECB z dnia otwarcia konkursu, tj. 15.01 2015 r - 4,3008 PLN


Status prawny konkursu:

 

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na stronie konkursu pod adresem: http://www.transcanfp7.eu/transcan/mod/resource/view.php?id=87.

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:


Robert Lesiuk
tel.:  + 48 22 39 07 296
faks:  +48 22 20 13 408
e-mail: 
Sekcja Zarządzania Programami Badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami

Marcin Chmielewski
tel.: +48 0 22 39 07 109
faks:  +48 22 20 13 408
e-mail:
Sekcja Zarządzania Programami Badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami
    
Kontakt w sprawach finansowych:


Wojciech Gruszczyński
tel.: +48 0  22 39 07 215
faks: +48 22 20 13 408
e-mail:
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy


Kontakt w TRANSCAN-2:


Joint Call Secretariat (JCS)
Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità, Italy
e-mail:
Silvia Paradisi
tel.: +39 06 4990 6553


Strona internetowa programu:

 

www.transcanfp7.eu

Załączniki:

 

 1. Wniosek o dofinansowanie (polski)
 2. Przewodnik kwalifikowalności kosztów krajowy
 3. Wniosek wstępny międzynarodowy (Pre-proposal form)
 4. Informacja dla wnioskodawców międzynarodowa (Guidelines for applicants)
 5. Regulamin konkursu (Call text)
 6. Oświadczenie krajowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito