Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

TRANSCAN-2 - Otwarcie naboru wniosków w konkursie JTC 2015

08-12-2015

Szanowni Państwo,
Informujemy, że 4 grudnia 2015 r. otwarto II międzynarodowy konkurs na projekty badawcze, organizowany w ramach programu TRANSCAN-2. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu onkologii.

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu:

 

Immunology and immunotherapy of cancer: strengthening the translational aspects


Temat konkursu:

 

onkologia


Zakres konkursu:

 

Celem konkursu jest wsparcie realizacji międzynarodowych projektów badawczych w obszarze onkologii. Zgłaszane projekty powinny nawiązywać do przynajmniej jednego zakresu tematycznego:

 1. Identification and validation of shared or personalized mutated human tumor antigenic targets.
 2. Development of new and combined immunotherapeutic strategies for cancer patients.
 3. Translational research for clinical application of cancer immunotherapy

 

W tym konkursie badania podstawowe, realizowane przez polskich Wykonawców nie są objęte dofinansowaniem.

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 

 • Research Foundation - Flanders (FWO), Belgia
 • Fund for Scientific Research (FNRS), Belgia
 • Estonian Research Council (ETAg), Estonia
 • National Cancer Institute (INCa), Francja
 • ARC French Foundation for Cancer Research (ARC Foundation), Francja
 • The Chief Scientist Office of the Ministry of Health (CSO-MOH), Izrael
 • Ministry of Health (MoH), Włochy
 • Alliance Against Cancer (ACC), Włochy
 • State Education Development Agency (VIAA), Łotwa
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Polska
 • Foundation for Science and Technology (FCT), Portugalia
 • Slovak Academy of Sciences (SAS), Słowacja
 • National Institute of Health Carlos III (ISCIII), Hiszpania
 • The Foundation for the support of the Applied Scientific Research and Technology in Asturias (FICYT), Hiszpania
 • Ministry of Science and Technology (MoST), Tajwan


Data otwarcia naboru wniosków:

 

15 stycznia 2016 r.

Data zamknięcia naboru wniosków:

 

5 lutego 2016 r.

Nabór wniosków:  

 

Nabór wniosków międzynarodowych będzie odbywał się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie programu (http://www.transcanfp7.eu/transcan/)

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

 

IV kwartał 2016 r.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR:


Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło w sumie 500.000 euro.


Kurs euro:

 

Kurs ECB z dnia otwarcia konkursu, tj. 04.12.2015 r. – 4,3131


Status prawny konkursu:

 

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (t.jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 z późn. zm.);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1788, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.transcanfp7.eu/transcan/index.php

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:


Robert Lesiuk
tel:  + 48 22 39 07 296
fax:  +48 22 20 13 408
e-mail: 
Sekcja Zarządzania Programami Badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami

Marcin Chmielewski
tel: +48 0 22 39 07 109
fax:  +48 22 20 13 408
e-mail:
Sekcja Zarządzania Programami Badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami
    
Kontakt w sprawach finansowych:


Wojciech Gruszczyński
tel: +48 0  22 39 07 215
fax: +48 22 20 13 408
e-mail:
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy

Kontakt w TRANSCAN-2:

 

Joint Call Secretariat (JCS) at:
Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità, Italy
e-mail:
Elena Toschi
Phone: +39 06 49906554


Strona internetowa programu:

 

http://www.transcanfp7.eu

Załączniki:

 

 1. Regulamin konkursu (Call text)
 2. Informacja dla wnioskodawców (Guidelines for applicants)
 3. Wzór formularza aplikacyjnego (Pre-proposal Application Form)
 4. Wniosek o dofinansowanie (polski)
 5. Oświadczenie krajowe
 6. Krajowy przewodnik kwalifikowalności kosztów

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito