Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Konkursy

drukuj
A A A

Otwarcie naboru wniosków w I konkursie Programu ERA-NET WaterWorks2015: ,,Sustainable management of water resources in agriculture, forestry and freshwater aquaculture sectors”

16-02-2016
Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, iż 16  lutego 2016 r. otwarto nabór  wniosków wstępnych w ramach I międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET Co-Fund WaterWorks2015. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi.
 
Szczegółowe informacje o konkursie:
 
Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć następujących obszarów badawczych:
 
  • Increasing the efficiency and resilience of water uses;
  • Monitoring and reducing soil and water pollution;
  • Integrating social and economic dimensions into the sustainable management and governance of water resources.
 
Konsorcja uczestniczące w konkursie muszą składać się z minimum 3 grup badawczych, z przynajmniej 3 różnych państw uczestniczących w konkursie.
  
Data otwarcia naboru wniosków:
 
Otwarcie naboru wniosków wstępnych:
 
16 luty 2016 r.
 
Data zamknięcia naboru wniosków:
 
Zamknięcie naboru wniosków wstępnych:
 
19 kwietnia 2016 r.
 
Nabór wniosków:
 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie:
 
 
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:
 
I-II kwartał 2017r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 
Działania typu: rozpowszechnianie wyników badań, promocja, zarządzanie, koordynacja – nie mogą stanowić oddzielnego zadania. 
 
Budżet NCBR:
 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.
 
Kurs euro:
 
Kurs ECB z dnia otwarcia konkursu, tj. 1 EUR = 4,4062 PLN 
 
Status prawny konkursu:
 
  • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 oraz z 2015 poz. 249);
  • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2014 poz. 1788 oraz z 2015 r. poz. 249);
  • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
  • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zakładce Materiały do pobrania oraz na stronie konkursu pod adresem: http://www.waterjpi.eu
 
Link do dokumentów konkursowych:
 
 
Informacji w sprawie konkursu udzielają:
 
Kontakt w NCBR:
 
Kinga Szymańska-Rzeźnik
tel.: 22 39 07 457
e-mail:
Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami
 
Kontakt w sprawach finansowych:
 
Wojciech Gruszczyński
tel.:  22 39 07 215
e-mail:
Sekcja Finansowania Projektów B+R.
Dział Finansowy
 
Sekretariat konkursu:
Foundation for Science and Technology, Portugalia
e-mail:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito