Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Chistera II - Otwarcie naboru wniosków w konkursie międzynarodowym

25-10-2013

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż 24.10.2013 r. otwarto nabór wniosków w ramach czwartego międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu Era-Net Chist-Era II. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).

 

Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu:
Chistera Call 2013


Temat konkursu:

 1. Adaptive Machines in Complex Environments (AMCE)
 2. Heterogeneous Distributed Computing (HDC)


Zakres konkursu:

Pełen zakres konkursu opisany jest w dokumencie “Informacje dla Wnioskodawców” znajdującym się w sekcji “do pobrania”):

 1. Autonomous  systems  are  set  to  play  an  ever-increasing  role  in  society,  for  example,  in  service robotics,  assistive  technologies, advanced  manufacturing  and  many  other  sectors.  To  perform effectively  and  safely,  these  autonomous  systems  must  be  adaptive  and  perceptive  to  human requirements. Research in this topic addresses this challenge by developing autonomous systems that are  perceptive  to  human  requirements  and  that  have  the  ability  to  continuously  learn,  adapt  and improve  in  “real  world”  complex  environments.  These  systems  should  be  capable  of  continuous learning,  such  that  they  are  able  to  work  alongside  humans  in  a  reliable,  safe  and  trust-worthy manner.
 2. Heterogeneous distributed systems have the potential to increase computational performance while reducing energy consumption. The increase in the number of devices per capita and the challenge of processing ever-increasing amounts of data require new approaches involving researchers working across system levels. For example, hardware and software researchers working together to develop new approaches leading to improved performance, optimisation, reliability, fault tolerance and energy efficiency of distributed systems.

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 • Francja
 • Wielka Brytania
 • Luksemburg
 • Austria
 • Włochy
 • Łotwa
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Rumunia
 • Polska (NCN)
 • Polska (NCBR)

 

Data otwarcia naboru wniosków:

24.10.2013 r.

Data zamknięcia naboru wniosków:

21.01.2014 r., 17:00 CET

Nabór wniosków:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie internetowej http://www.chistera.eu.

Uwaga!
Polscy partnerzy powinni poinformować swoich koordynatorów o agencji finansującej (NCBR lub NCN), do której ubiegać się będą o środki finansowe jeśli projekt będzie rekomendowany do dofinansowania. Forma prawna polskiej jednostki i/lub zadania badawcze powinny być zgodne z warunkami opisanymi na str. 18 (NCBR) lub str. 19 (NCN) dokumentu "Informacja o konkursie dla wnioskodawców" znajdującego się w sekcji do pobrania.


Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

III kw. 2014 r.
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR    
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.


Kurs euro:

4,1861 zł

Status prawny konkursu:

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.chistera.eu/call-2013-announcement.

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:

 

Michał Chomczyk
tel.: +48 22 39 07 459
fax: +48 22 201 34 08
e-mail:
Sekcja zarządzania programami badań INFOTECH
Dział zarządzania programami badań stosowanych


Wojciech Piotrowicz
tel.: +48 22 39 07 297
fax: +48 22 201 34 08
e-mail:
Sekcja zarządzania programami badań INFOTECH
Dział zarządzania programami badań stosowanych
    
Kontakt w sprawach finansowych:
Wojciech Gruszczyński
tel.: + 48 22 39 07 215
fax: +48 22 201 34 08
e-mail:
Sekcja finansowania projektów B+R
Dział Finansowy

Kontakt w Chist Era:
Sekretariat konkursu: Agence Nationale de la Recherche
Mathieu Girerd
tel.: +33 1 7354 8213
e-mail:


Link do dokumentów konkursowych:

http://www.chistera.eu/call-2013-announcement

Strona internetowa programu:

http://www.chistera.eu

Materiały do pobrania:

 1. Informacja o konkursie dla wnioskodawców.
 2. Wzór wniosku międzynarodowego.
 3. Formatka planu finansowego.
 4. Wzór krajowego wniosku o dofinansowanie.
 5. Podręcznik kwalifikowalności kosztów

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito