Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

ERA-NET ERA-MIN - Otwarcie naboru wniosków w III konkursie

19-12-2014

Szanowni Państwo,


uprzejmie informujemy, iż 17 grudnia 2014 roku otwarto nabór wniosków w ramach III międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET ERA-MIN. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu surowców nieenergetycznych.

Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu


The 3rd ERA-MIN Joint Call


Temat konkursu

 

Sustainable Supply of Raw Materials in Europe (2015)

Zakres konkursu

 

The research and technological development (RTD) topics to be funded under the second ERA-MIN Joint Call (2015) address all aspects of the non-energy raw materials value chain, grouped into three topic areas:  

 1. Primary resources: exploration, extraction, minerals processing, metallurgy, mine closure and rehabilitation ;
 2. Secondary resources (recycling); proposals are expected to recover critical metals (as defined by the European Commission), in a circular-economy vision, either from mining waste or bulk streams of end-of-life products
 3. Substitution of critical materials.

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 

 1. Tekes-Teknologian Ja Innovaatioiden Kehittaemiskeskus, TEKES, Finlandia
 2. Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie, ADEME, Francja
 3. Project Management Jϋlich (PtJ) on behalf of Federal Ministry of Education and Research (BMBF), PTJ, Niemcy
 4. Hungarian Scientific Research Fund, OTKA, Węgry
 5. Geological Survey of Ireland, GSI, Irlandia
 6. Narodowe Centrum Badan i Rozwoju, NCBR, Polska
 7. Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia, FCT, Portugalia
 8. Unitatea Executivă pentru Finanţarea Ȋnvăţămȃntului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, UEFISCDI, Rumunia
 9. Verket för Innovationssystem, VINNOVA, Szwecja
 10. Turkiye Bilimsel Ve Teknolojik Arastirma Kurumu, TUBITAK, Turcja
 11. Ministry of Science, Technology and Productive Innovation, MINCYT, Argentyna
 12. Department for Science and Technology, DST, South Africa

 

Data otwarcia naboru wniosków

 

17 grudnia  2014

Data zamknięcia naboru wniosków

 

19 maja 2015 (17:00 CEST)

Nabór wniosków

 

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny ESS (The Electronic Submission System) dostępny na stronie:  http://www.era-min-eu.org

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

 

Ostatni kwartał 2015 roku

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR


Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.

Kurs euro

 

Kurs ECB z 17 grudnia 2014 roku


Status prawny konkursu

 

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na stronie konkursu pod adresem: http://www.era-min-eu.org/

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:

 

Maria Bojanowska-Sot
tel.:  +48 22 39 07 158
e-mail:
Sekcja zarządzania programami badań INFOTECH
Dział zarządzania programami.
    
Kontakt w sprawach finansowych:


Wojciech Gruszczyński
tel.:  +48 22 39 07 215
e-mail:
Sekcja finansowania projektów B+R
Dział Finansowy

Kontakt w ERA-MIN


ERA-MIN Transnational Call Office
Iulia DEGERATU (M2i)
Materials Innovation Institute
e-mail:
Tel. +31(0) 88 035 19 21

W sprawach dotyczących systemu ESS:


Peter KROPMANNS (CNRS)
e-mail:
tel.: +33(0)1 44 96 53 07

Link do dokumentów konkursowych:


http://www.era-min-eu.org/about/era-min-joint-call


Strona internetowa programu:

 

http://www.era-min-eu.org

Materiały do pobrania:

 


 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito