Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

ERA-NET E-Rare-2 - otwarcie naboru wniosków w konkursie JTC 2014

11-12-2013

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż 05.12.2013 otwarto nabór wniosków w ramach III międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET E-Rare-2 Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób rzadkich.

Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu

JOINT CALL FOR EUROPEAN RESEARCH PROJECTS ON RARE DISEASES (JTC 2014)


Temat konkursu    

Innovative therapeutic approaches


Zakres konkursu

Celem niniejszego konkursu jest wsparcie rozwoju innowacyjnych metod terapeutycznych w leczeniu chorób rzadkich. Projekty badawcze powinny koncentrować się na badaniach nowych metod terapeutycznych, w odpowiednich, istniejących modelach zwierzęcych lub komórkowych.

Tematyka projektów może obejmować:

 • terapie komórkowe (np. terapia oparta na wykorzystaniu komórek somatycznych, komórki w medycynie regeneracyjnej, inżynieria tkankowa, terapie oparte na wykorzystaniu kilku różnych typów komórek)
 • terapie genowe (np. przeniesienie kwasów nukleinowych w celach terapeutycznych, w tym DNA, RNA, oligonukleotydów)
 • leczenie farmakologiczne (np. wykorzystanie środków chemicznych lub biofarmaceutyków).


Zgłaszane projekty muszą wyraźnie wykazać potencjalne korzyści dla pacjentów, jak również wartość dodaną współpracy międzynarodowej.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie    

 • The Austrian Science Fund (FWF), Austria
 • The Research Foundation - Flanders (FWO), Belgia
 • The Canadian Institutes of Health Research – Institute of Genetics (CIHR-IG), Kanada
 • Le Fonds de recherche du Québec-Santé (FRQS), Québec, Kanada
 • The French National Research Agency (ANR), Francja
 • The Federal Ministry of Education and Research (BMBF), Niemcy
 • The Hungarian Scientific Research Fund (OTKA), Węgry
 • The University of Pécs (UNIPECS), Węgry
 • The Chief Scientist Office of the Ministry of Health (CSO/MOH), Izrael
 • The Italian Ministry of Health (MoH), Włochy
 • The Latvian Academy of Sciences (LAS), Łotwa
 • The National Centre for Research and Development (NCBiR), Polska
 • The Foundation for Science and Technology (FCT), Portugalia
 • The Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI), Rumunia
 • The National Institute of Health Carlos III (ISCIII), Hiszpania
 • The Swiss National Science Foundation (SNSF), Szwajcaria
 • The Netherlands Organization for Health Research and Development (ZonMw), Holandia
 • The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK), Turcja

 

Data otwarcia naboru wniosków
05.12.2013

Data zamknięcia naboru wniosków

30.01.2014

Nabór wniosków

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie:  http://www.e-rare.eu/

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

Od grudnia 2014

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR    
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 0,5 mln euro.


Kurs euro

4,1894


Status prawny konkursu

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.e-rare.eu/

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR
Marcin Chmielewski
Tel: +48 0 22 39 07 109
Fax:  +48 22 20 13 408
E-mail:
Sekcja Zarządzania Programami Badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami
    
Kontakt w sprawach finansowych
Wojciech Gruszczyński
Tel: +48 0 22 39 07 215
Fax: +48 22 20 13 408
E-mail:
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy


Kontakt w E-Rare-2

Sekretariat konkursu:
Ignacio Baanante
Tel: (+34) 918222576
E-mail:


Link do dokumentów konkursowych

http://www.e-rare.eu/

Strona internetowa programu

http://www.e-rare.eu/


Materiały do pobrania:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito