Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Konkursy

drukuj
A A A

Otwarcie naboru wniosków w 7. konkursie w ramach ERA-NET Industrial Biotechnology 2

05-11-2015

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż 2 listopada otwarto nabór wniosków w ramach 7. międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET Industrial Biotechnology 2. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu biotechnologii przemysłowej.

Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu

 

ERA-IB2 7th Joint Transnational Call for Proposals

Temat konkursu

 

Industrial biotechnology for Europe: an integrated approach


Zakres konkursu

 

 • Conversion of industrial by-products and biomass into value-added products;
 • Novel systems for new or more sustainable processes using bio-catalysts such as enzymes, micro-organism and cell-free biosynthesis systems from natural or synthetic origins. This includes orthogonal biosystems, minimal genome approaches and protocells;
 • Compounds by understanding and engineering metabolic pathways including synthetic biology approaches;
 • Process development, intensification and/or integration in existing industrial processes e.g. upstream or downstream design, scale-up of biotechnological processes.

 

Projects should clearly address the product and market to be addressed, produced by biotechnological processes, e.g.

 

 1. Bio-based materials;
 2. Platform chemicals e.g.  bio-monomers, oligomers and polymers;
 3. Pharmaceuticals, functional food/feed ingredients.

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 

 • Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT), Belgia;
 • Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Niemcy;
 • Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (SMWK)/Freistaat Sachsen, Niemcy;
 • Latvian Academy of Sciences, (LAS), Łotwa;
 • Norges forskningsråd (RCN), Norwegia;
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Polska;
 • Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), Portugalia;
 • Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), Rumunia;
 • Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises) (FASIE), Rosja
 • Ministerio de Economia y Competitividad (MINECO), Hiszpania;
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBITAK), Turcja;
 • Academy of Finland (AKA), Finlandia;
 • Kommission für Technologie und Innovation (KTI), Szwajcaria.

 

Data otwarcia naboru wniosków

 

2 listopada 2015 r.

Data zamknięcia naboru wniosków

 

1 lutego 2016 r.

Nabór wniosków

 

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie https://www.submission-era-ib.eu/home

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

 

Trzeci kwartał

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami.

Centrum nie finansuje badań podstawowych w 7.konkursie ERA-IB2.

Działania typu: rozpowszechnianie wyników badań, promocja, zarządzanie, koordynacja - nie mogą stanowić oddzielnego zadania.

Budżet NCBR


Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.


Kurs euro

 

4.2532


Status prawny konkursu

 

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 oraz z 2015 poz. 249);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2014 poz. 1788 oraz z 2015 r. poz. 249);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na stronie konkursu pod adresem: http://www.era-ib.net/7th-call-documents
 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:

 

Małgorzata Ziemińska
tel.: 22 39 07 493
e-mail:
Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami
    
Kontakt w sprawach finansowych:

 

Wojciech Gruszczyński
te.l:  22 39 07 215
e-mail:
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy

Kontakt w ERA-IB2

Sekretariat konkursu:


e-mail:


Strona internetowa programu

 

http://www.era-ib.net/

Materiały do pobrania:

 


 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito