Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

ERANet-LAC: Latin America, Caribbean and European Union - otwarcie naboru wniosków w 2 konkursie

01-12-2015

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż 1 grudnia 2015 r. otwarto nabór wniosków w ramach 2 międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach projektu ERANet-LAC. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu: Biodiversity/Climate Change, Bioeconomy, Energy, Health, ICT.

Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu:

 

ERANet-LAC 2nd Joint Call on Research and Innovation


Temat konkursu:

 

Biodiversity/Climate Change, Bioeconomy, Energy and Health and Information and Communication Technologies (ICT).

Celem międzynarodowych konkursów w ramach ERANet-LAC jest rozpoczęcie nowej, trwałej i wielostronnej współpracy naukowej między naukowcami z Europy, Ameryki Łacińskiej i Karaibów.


Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR):


Polscy wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach następujących obszarów tematycznych:

Biodiversity:

 • Topic 2: Waste management, recycling and urban mining


Bioeconomy:

 • Topic 3: Biorefinery - Fractionation and valorisation of residual biomass to intermediate and/or final high added value bioproducts
 • Topic 4: Biorefinery - Lignocellulosic biorefinery platform: Production of high-value bio-based products


Energy:

 • Topic 6: Solar thermal energy - Energy storage technologies


Health:

 • Topic 7: Cancer - Improving the quality of care and quality of life of dying cancer patients
 • Topic 8: Infectious diseases - Research in prevention of infectious diseases and promotion of well-being


Szczegółowy opis tematów konkursowych znajduje się w Call Text.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 

 • Argentina: Ministry of Science, Technology and Productive Innovation, MINCyT
 • Barbados: Caribbean Science Foundation Inc., CSF
 • Belgium: Belgian Science Policy, BELSPO
 • Belgium: Fund for Scientific Research, F.R.S.-FNRS
 • Bolivia: Ministry of Education - Vice Ministry of Science and Technology, MINEDU
 • Brazil: National Council for Scientific and Technological Development, CNPq
 • Brazil: Research Support Foundation of the State of Rio de Janeiro, FAPERJ
 • Brazil: Research Support Foundation of the State of Sao Paulo, FAPESP
 • Chile: National Council for Science and Technological Research, CONICYT
 • Colombia: Administrative Department of Science, Technology and Innovation, COLCIENCIAS
 • Dominican Republic: Ministry of Higher Education, Science and Technology, MESCyT
 • Ecuador : Secretariat of Higher Education, Science, Technology and Innovation, SENESCYT
 • Finland : Academy of Finland, AKA
 • France: Institute of Research for Development, IRD
 • Germany: AiF Project GmbH | Project management agency of BMWi, AiF
 • Germany: Federal Ministry of Education and Research, BMBF
 • Guatemala: National Council of Science and Technology, CONCYT
 • Italy: Ministry of Health, SANITA
 • Italy: National Research Council, CNR
 • Latvia: State Education Development Agency, VIAA
 • Mexico: National Council of Science and Technology, CONACYT
 • Norway: The Research Council of Norway, RCN
 • Panama: National Secretary of Science, Technology and Innovation, SENACYT
 • Peru: National Council of Science, Technology and Innovation, CONCYTEC
 • Poland: National Centre for Research and Development, NCBR
 • Portugal: Foundation for Science and Technology, FCT (tbc)
 • Romania: Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding, UEFISCDI
 • Spain: Institute of Health Carlos III, ISCIII
 • Spain: Ministry of Economy and Competitiveness, MINECO
 • Trinidad & Tobago: National Institute of Higher Education, Research, Science and Technology, NIHERST, Caribbean Council for Science and Technology, CCST
 • Turkey: The Scientific and Technological Research Council of Turkey, TUBITAK
 • Uruguay: National Research and Innovation Agency of Uruguay, ANII

 

Data otwarcia naboru wniosków:

 

1 grudnia 2015 r.

Data zamknięcia naboru wniosków:

 

10 marca 2016 r., godz. 15 CET

Nabór wniosków:

 

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: http://calleranet-lac.cyted.org/

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

 

Trzeci - czwarty kwartał 2016 r.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR:

 

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 480 000 euro (80 000 euro na każdy temat, w którym uczestniczy NCBR).


Kurs euro:

 

EUR 1 = PLN 4.2679


Status prawny konkursu:

 

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620  oraz z 2015 r. poz. 249);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2014 r. poz. 1788 oraz z 2015 r. poz. 249);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2015 r. poz. 299);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 r. Nr 178 poz. 1200).


Dalsze informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://eranet-lac.eu/Joint_Calls.php.

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:


Magdalena Kachnowicz
tel.: +48 22 39 07 381
fax: +48 22 20 13 408
e-mail:
Sekcja zarządzania programami międzynarodowymi
Dział zarządzania programami
    
Kontakt w sprawach finansowych:


Wojciech Gruszczyński
tel.: + 48 22 39 07 215
fax: +48 22 20 13 408
e-mail:
Dział finansowy

Kontakt w ERANet-LAC:


Sekretariat konkursu: CYTED - Ibero-American Programme for Science, Technology and Development
Guillermo Morales Rodriguez
tel.: +34 91 025 96 93 // +34 685 030 852
e-mail:

Link do dokumentów konkursowych:

Strona internetowa programu:


http://eranet-lac.eu/Joint_Calls.php


http://eranet-lac.eu/

Materiały do pobrania:

 


 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito