Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

ERANet-LAC 3rd Multi-Thematic Joint Call 2017/2018 - otwarcie naboru wniosków

22-11-2017
Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, że 20 listopada 2017 r. otwarto nabór wniosków w ramach  międzynarodowego konkursu ERANet-LAC 3rd Multi-Thematic Joint Call 2017/2018. 
 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu:

 
ERANet-LAC 3rd Multi-Thematic Joint Call 2017/2018

 

Cel konkursu:

 
rozwój współpracy badawczej między krajami Unii Europejskiej a krajami Ameryki Łacińskiej.

 

Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR):

 
Polscy wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach następujących obszarów tematycznych:
 
 • BIODIVERSITY: Observatories' network on biodiversity and climate change: Coordinating data acquisition and fostering data access and transfer
 • BIOECONOMY / BIOREFINERIES: Biorefinery: Intermediate and/or high added value bioproducts
 • ICT platform for Learning and Inclusion
 • ICT for urban sustainability: Nature-based Solutions, citizen science and systemic urban planning 
 
Szczegółowy opis tematów konkursowych znajduje się w Terms of Reference.
 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 
 1. Argentina: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, MINCYT
 2. Barbados: Caribbean Science Foundation, CSF
 3. Belgium: Fonds de la Recherche Scientifique, F.R.S.-FNRS
 4. Bolivia: Ministerio de Educación - Vice Ministerio de Ciencia y Tecnología, MINEDU 1
 5. Brazil: Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico, CNPq
 6. Brazil: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP
 7. Chile: Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT
 8. Costa Rica: Ministerio de Ciencias, Tecnología y Telecomunicaciones, MICITT CONICIT
 9. Cuba: Fondo de Financiamiento a la Ciencia y la Innovación, FONCI
 10. Dominican Republic: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESCyT
 11. Ecuador : Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT
 12. Finland : Academy of Finland, AKA, Research Council for Culture and Society
 13. Germany: Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF
 14. Guatemala: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCYT
 15. Israel: Ministry of Health, CSO-MOH
 16. Mexico: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT Secretaría de Energia, SENER
 17. Panama: Secretaria Nacional de Ciência, Tecnologia e Innovación, SENACYT
 18. Peru: Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCYTEC
 19. Poland: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, NCBR
 20. Spain: Ministerio de Economia, Industria y Competitividad, MINECO
 21. Spain: Agencia Estatal de Investigación, AEI
 22. Turkey: Turkiye Bilimsel vê Teknolojik Arastirma Kurumu, TUBITAK
 23. Uruguay: Agencia Nacional de Investigación e Innovación, ANII 

 

Data otwarcia naboru wniosków:

 
20 listopada 2017 r.
 

Data zamknięcia naboru wniosków:

 
8 marca 2018 r., godz. 15.00 CET

 

Nabór wniosków:

 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: http://calleranet-lac.cyted.org/

 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

 
Trzeci - czwarty kwartał 2018 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 
Budżet NCBR:
 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 640 000 euro (maksymalnie 80 000 euro na jeden projekt, przewidywana liczba dofinansowanych projektów: 8).

 

Kurs euro:

 
EUR 1 = PLN 4.2311

 

Status prawny konkursu:

 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1447, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z 2015 r. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 
 
Dalsze informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://eranet-lac.eu/Joint_Calls.php.
 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 
Kontakt w NCBR:
 
Ewelina Wildner 
tel.: +48 22 39 07 123
e-mail:
Sekcja programów międzynarodowych
Dział zarządzania programami
    
Kontakt w sprawach finansowych:
 
Wojciech Gruszczyński
tel.: + 48 22 39 07 215
e-mail:
Dział finansowy
 
Kontakt w do sekretariatu konkursu:
 
CYTED
 
Almudena Carrero
Tel. +34 91 603 7986
 
Laura Bonora
Tel. +34 91 603 7565
 
E-mail:
 

Link do dokumentów konkursowych:

 
Strona internetowa programu:
 
 

Materiały do pobrania:

 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito