Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

ERA.Net RUS PLUS - Otwarcie naboru wniosków w ścieżce S&T

25-06-2014

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że 25.06.2014 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA.Net RUS PLUS w ścieżce SCIENCE & TECHNOLOGY (S&T).


Szczegółowe informacje o konkursie


Nazwa konkursu

 

ERA.Net RUS PLUS – S&T CALL FOR PROPOSALS


Temat konkursu

 

1. Nanotechnologies

 • 1.1 Advanced nano-sensors for environment and health
 • 1.2 Novel functional nanomaterials based on design and modelling
 • 1.3 Nanomaterials for efficient lighting


2. Environment/climate change

 • 2.1 Increasing the reliability of regional climate projections: models and measurement
 • 2.2 Environmental impact and risk of raw materials extraction and transportation
 • 2.3 Extreme climate events and their impact on the environment


3. Health

 • 3.1 Molecular mechanisms of brain function and pathology
 • 3.2 Regenerative medicine and biomaterials
 • 3.3 Drug discovery for cancer, cardiovascular and infectious diseases


Zakres konkursu


Poprzez projekty S&T należy rozumieć projekty badawczo-rozwojowe (R&D) realizowane przez konsorcja naukowe i ukierunkowane na wytworzenie nowej wiedzy poprzez badania podstawowe, prace rozwojowe i badania przemysłowe, przy czym każdy z partnerów  aktywnie  realizuje wyznaczone cele, które razem złożą się na osiągnięcie wspólnych założeń projektu.

Celem konkursu jest stworzenie długoterminowej współpracy w dziedzinie badań i innowacji pomiędzy państwami członkowskimi UE i stowarzyszonymi, a Rosją.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 

 1. Austrian Science Fund, FWF (Austria)
 2. Estonian Research Council, ETAg (Estonia)
 3. Academy of Finland, AKA (Finlandia)
 4. Ministry of National Education, Higher Education and Research, MENESR (Francja)
 5. French Embassy in the Russian Federation, AMBAFRAN (Francja)
 6. National Institute for Agricultural Research, INRA (Francja)
 7. National Centre for Scientific Research, CNRS (Francja)
 8. Federal Ministry of Education and Research, BMBF (Niemcy)
 9. Latvian Academy of Sciences, LAS (Łotwa)
 10. Centre for International Projects, CIP (Mołdawia)
 11. The National Centre for Research and Development, NCBR (Polska)
 12. Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding, UEFISCDI (Rumunia)
 13. Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences, FEB RAS (Rosja)
 14. Ministry of Education and Science of the Russian Federation, MON (Rosja)
 15. Russian Foundation for Basic Research, RFBR (Rosja)
 16. Russian Foundation for Humanities, RFH (Rosja)
 17. Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, UB RAS (Rosja)
 18. Slovak Academy of Sciences, SAS (Słowacja)
 19. Swiss National Science Foundation, SNF (Szwajcaria)
 20. Scientific and Technological Research Council of Turkey, TÜBITAK (Turcja)
 21. Research Foundation - Flanders, FWO (Belgia) - dodano 16.07.2014 r.


Data otwarcia naboru wniosków wstępnych (pre-proposals)

 

25.06.2014 r.

Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych

 

25.09.2014 r., godz. 17:00 CET (godz. 19:00 czasu moskiewskiego)

Nabór wniosków

 

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny „PT-Outline” dostępny pod linkiem:

https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/RUS_ST2014  

Uprzejmie informujemy, iż z upływem wyznaczonego terminu składania wniosków system wyłączy się automatycznie.

Orientacyjna data naboru wniosków pełnych (full proposals)

 

Styczeń 2015 r.


Orientacyjna data naboru wniosków krajowych  

 

Drugi kwartał 2015 r.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR


Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 700 000 EUR.

Dofinansowanie udziału partnera(-ów) polskiego(-ich) nie powinno przekroczyć 100 000 EUR na projekt.

Kurs euro

 

Wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z 25 czerwca 2014 roku: 1 EUR = 4,1504 PLN

Status prawny konkursu

 

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U.2013.1514);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.eranet-rus.eu

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:


Jolanta Drożdż
tel.: +48 22 39 07 106
fax: +48 22 20 13 408
e-mail:
Sekcja zarządzania międzynarodowymi bilateralnymi programami badań i Inicjatywą EUREKA
Dział zarządzania programami
    
Kontakt w sprawach finansowych:


Wojciech Gruszczyński
tel.: +48 22 39 07 215
fax: +48 22 20 13 408
e-mail:
Sekcja finansowania projektów B+R
Dział finansowy


Kontakt w ERA.Net RUS PLUS:


Koordynator programu: German Aerospace Center, Project Management Agency (PT-DLR)
Dr. Andreas Kahle
tel.: +49 228 3821-1829
fax: +49 228 3821-1444
e-mail: 


Link do dokumentów konkursowych:

 

http://www.eranet-rus.eu/en/196.php

Strona internetowa programu:

 

http://www.eranet-rus.eu

Materiały do pobrania:

 


 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito