Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Infect-Era

drukuj
A A A

Infect-ERA (Coordination of European funding for infectious diseases research)

Infect-ERA jest inicjatywą 14 agencji, odpowiedzialnych za rozwój i finansowanie krajowych/regionalnych programów badawczych w zakresie chorób zakaźnych w 11 krajach. Infect-ERA jest wspierany przez Komisję Europejską w ramach Siódmego Programu Ramowego (7PR).

Wprowadzenie:


Choroby zakaźne stanowią jeden z najbardziej istotnych problemów zdrowotnych i ekonomicznych na świecie. Każdego roku w Europie odnotowuje się dziesiątki tysięcy zgonów z powodu zakażeń chorobami zakaźnymi (wg. sprawozdania ECDC z 2007 r.). Mimo, że już kilkadziesiąt lat temu uznano, że choroby zakaźne zostały opanowane (głównie dzięki powszechnemu stosowaniu terapii antybiotykowych i szczepień ochronnych) w ostatnich latach odnotowano wzrost liczby zachorowań. Pojawiły się nieznane dotąd choroby zakaźne, nastąpił również powrót tych, które uznano za wyeliminowane. Sytuacji tej sprzyja rozwój środków transportu i związane z nim masowe migracje ludności, nieumiejętne stosowanie i nadużywanie antybiotyków, częste przypadki jednoczesnego zakażenia co najmniej dwoma różnymi patogenami oraz rejony w których następują szybkie zmiany środowiskowe, społeczne i demograficzne (Lancet, vol. 377, issue 9765, 12 -18 February pp: 599 -609). W roku 2012 Unia Europejska przewidziała na badania związane ze zdrowiem ponad 6 miliardów euro, z czego 381 mln euro jest zarezerwowane na badania nad chorobami zakaźnymi (poprzez różne programy).

Termin rozpoczęcia programu, jego zakończenia oraz czas trwania w miesiącach:


Program organizowany w latach 2013 – 2017 (48 miesięcy)

Zakres przedmiotowy:

 

 • Badania chorób spowodowanych przez patogeny inne niż bakterie i grzyby (rozszerzenie zakresu ERA-NET Pathogenomics o wirusy i pierwotniaki).
 • Umożliwienie finansowania badań poprzez regularnie organizowane międzynarodowe konkursy na projekty badawcze.
 • Aktualizacja wyników ERA-NET Pathogenomics dzięki organizowanym konkursom na projekty badawcze, oraz monitorowanie podejmowanych działań w celu poprawy ich i skuteczności
 • Zapewnienie wsparcia dla młodych naukowców.
 • Rozwój długoterminowego programu badań w ramach chorób zakaźnych.
 • Umożliwienie nawiązywania i utrzymywania relacji w środowisku naukowym oraz wśród osób zainteresowanych.
 • Rozpoczęcie współpracy z innymi inicjatywami europejskimi (JPI i ESFRI oraz ERA-NET).
 • Włączenie nowych partnerów (Belgia, Dania, Polska, Rumunia). Prowadzenie dyskusji z innymi potencjalnymi partnerami z Kanady, Irlandii i Szwajcarii.


Działania:

 

 • (WP1) Koordynacja sieci naukowej, zarządzanie komunikacją, kwestie administracyjne i finansowe. Działania zmierzające do powiększenia konsorcjum poprzez przyłączenie nowych partnerów.
 • (WP2) Pozyskanie informacji dotyczących chorób zakaźnych, w krajach członkowskich i poza nimi, a także informacji dotyczących uczestników krajowych i międzynarodowych programów, podejmujących temat chorób zakaźnych w celu opracowania ram współpracy międzynarodowej oraz długoterminowych programów badań strategicznych.
 • (WP3) Organizacja konkursów na projekty badawcze. Ułatwienie i wsparcie współpracy międzynarodowej pomiędzy zespołami badawczymi. Ułatwienie dostępu do ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji.
 • (WP4) Wsparcie naukowców w rozwoju kariery m.in. przez ułatwienie dostępu do najlepszych szkoleń oraz przez zwiększenie międzynarodowej mobilności, na każdym etapie życia zawodowego. Popularyzacja badań związanych z chorobami zakaźnymi wśród młodych naukowców.
 • (WP5) Monitorowanie i ocena działań realizowanych w programie Infect-ERA.
 • (WP6) Rozpowszechnianie działań i osiągnięć społeczności naukowej (internet, bazy danych). Zwiększenie świadomości społeczeństwa odnośnie znaczenia badań naukowych w obszarze chorób zakaźnych.
 • (WP7) Opracowanie ram długoterminowej współpracy badawczej.


Partnerzy współpracujący w programie:

 

 

 1. Agence Nationale de la Recherche (ANR), Francja
 2. Fonds zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung (FWF), Austria
 3. Agentschap Voor Innovatie Door Wetenschap En Technologie (IWT), Belgia
 4. Styrelsen for Forskning og Innovation (DASTI), Dania
 5. Chief Scientist Office Ministry Of Health (CSO-MOH), Izrael
 6. Narodowe Centrum Nauki (NCN), Polska
 7. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Polska
 8. Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), Hiszpania
 9. Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Hiszpania
 10. Fundação Para A Ciência E A Tecnologia (FCT), Portugalia
 11. Forschungszentrum Juelich GmbH (JUELICH), Niemcy
 12. Autoritatea Nationala Pentru Cercetare Stiintifica (ANCS), Rumunia
 13. Magyar Tudomanyos Akademia Titkarsaga (HAS), Węgry
 14. Orszagos Tudomanyos Kutatasi Alapprogramok Iroda (OTKA) Węgry


Strona programu:


http://www.infect-era.eu/

Kontakt w Infect-ERA:


Serawit Bruck-Landais, PhD
Infect-ERA Coordinator
Health and Biology Department
Agence Nationale de la Recherche (ANR)
7, rue Watt
75013 Paris (France)
Tel.: +33 1 73 54 81 70


lub przez stronę internetową: http://www.infect-era.eu/join-infect-era

Kontakt w NCBR:


Marcin Chmielewski
Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami
e-mail: ,
tel. +48 22 39 07 109

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito